Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Dead-End Page

Co je Dead-End Page?

Dead-end page je webová stránka, která neobsahuje žádné odkazy vedoucí na jiné stránky na stejném webu nebo na externí weby. Taková stránka končí „slepou uličkou“ pro návštěvníky i pro vyhledávací roboty, což může negativně ovlivnit uživatelskou zkušenost a SEO (optimalizaci pro vyhledávače).

Problémy spojené s dead-end pages

 • Špatná uživatelská zkušenost: Návštěvníci, kteří přijdou na dead-end page, nemají žádnou možnost procházet dále na další relevantní obsah na vašem webu, což může vést k vyšší míře opuštění stránky (bounce rate).
 • Negativní dopad na SEO: Vyhledávací roboti, jako je Googlebot, používají odkazy k procházení a indexování stránek. Dead-end page může bránit efektivnímu procházení a indexování webu, což může negativně ovlivnit viditelnost a hodnocení webu ve vyhledávačích.
 • Ztráta potenciálních konverzí: Stránky bez odkazů mohou zabránit návštěvníkům v nalezení důležitých informací nebo v provedení požadované akce, jako je nákup produktu nebo kontaktování firmy.

Jak identifikovat dead-end pages

 • Analytické nástroje: Používání nástrojů jako Google Analytics, které mohou pomoci identifikovat stránky s vysokou mírou opuštění a nízkou mírou interakce.
 • SEO audit: Provádění pravidelných SEO auditů pomocí nástrojů jako Screaming Frog, Ahrefs nebo SEMrush může pomoci identifikovat stránky bez interních nebo externích odkazů.
 • Kontrola navigace: Ruční kontrola struktury webu a navigačních prvků může také odhalit stránky, které nemají žádné odkazy.

Jak opravit dead-end pages

Přidání interních odkazů

 • Odkazy na relevantní obsah: Přidávejte odkazy na další relevantní obsah na vašem webu, který může být pro návštěvníky užitečný. <a href="/relevant-page">Přečtěte si více o tomto tématu</a>
 • Navigační menu: Ujistěte se, že každá stránka má přístup k hlavnímu navigačnímu menu, které umožňuje snadný přístup k dalším částem webu.

Přidání externích odkazů

 • Odkazy na důvěryhodné zdroje: Pokud je to vhodné, přidávejte odkazy na důvěryhodné externí zdroje, které poskytují dodatečné informace. <a href="https://www.example.com">Více informací naleznete zde</a>

Optimalizace uživatelského rozhraní

 • Použití tlačítek pro akce: Přidávejte tlačítka s výzvami k akci (CTA), které návštěvníky vedou k dalším akcím, jako je „Zaregistrovat se“, „Kontaktujte nás“ nebo „Nakupujte nyní“. <a href="/contact" class="cta-button">Kontaktujte nás</a>
 • Přidání souvisejícího obsahu: Zobrazení souvisejících článků, produktů nebo služeb na konci stránky může pomoci návštěvníkům najít další relevantní obsah.

Pravidelná aktualizace obsahu

 • Revize a aktualizace: Pravidelně revidujte a aktualizujte obsah svých stránek, aby zůstaly relevantní a aktuální, a přidávejte nové odkazy na nový obsah.

Příklady řešení dead-end pages

 • Blogové články: Přidávejte odkazy na související články nebo kategorie na konci každého blogového příspěvku. <div class="related-posts"> <h3>Související články</h3> <ul> <li><a href="/article1">Článek 1</a></li> <li><a href="/article2">Článek 2</a></li> <li><a href="/article3">Článek 3</a></li> </ul> </div>
 • Produktové stránky: Přidávejte odkazy na související produkty nebo kategorie, stejně jako na recenze produktů a návody k použití. <div class="related-products"> <h3>Související produkty</h3> <ul> <li><a href="/product1">Produkt 1</a></li> <li><a href="/product2">Produkt 2</a></li> <li><a href="/product3">Produkt 3</a></li> </ul> </div>
 • Stránky s informacemi o službách: Přidávejte odkazy na kontaktní formuláře, ceníky, případové studie a další důležité stránky. <div class="service-links"> <h3>Další informace</h3> <ul> <li><a href="/contact">Kontaktujte nás</a></li> <li><a href="/pricing">Ceník</a></li> <li><a href="/case-studies">Případové studie</a></li> </ul> </div>

Řešení dead-end pages je důležité pro zlepšení uživatelské zkušenosti, zvýšení návštěvnosti stránek a optimalizaci pro vyhledávače. Ujistěte se, že každá stránka na vašem webu poskytuje návštěvníkům jasné cesty k dalšímu relevantnímu obsahu.