B2B marketing

Directmail

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Directmail je marketingová technika, která zahrnuje zasílání propagačních materiálů nebo nabídek přímo zákazníkům poštou nebo e-mailem.

Direct mailing

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Direct mailing je marketingová strategie, při které jsou propagační materiály zasílány přímo cílovým zákazníkům prostřednictvím e-mailu.

Direct mail marketing

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Direct mail marketing je forma reklamy, která zahrnuje zasílání propagačních materiálů přímo potenciálním zákazníkům poštou nebo e-mailem.