Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Directmail

Co je Directmail?

Directmail je marketingová strategie, která zahrnuje zasílání propagačních materiálů přímo na fyzické nebo elektronické adresy zákazníků. Může jít o tradiční poštovní zásilky (direct mail) nebo elektronickou poštu (email marketing). Cílem directmailu je zvýšit povědomí o produktech nebo službách, generovat prodeje a budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky.

Klíčové komponenty directmail kampaně

 • Cílové publikum: Pečlivý výběr a segmentace cílové skupiny je klíčová pro úspěch kampaně. Zákazníci mohou být cíleni na základě demografických údajů, geografické polohy, nákupního chování nebo zájmů.
 • Obsah a design: Design a obsah materiálů jsou kritické prvky. Zpráva musí být jasná, atraktivní a musí obsahovat výzvu k akci (CTA), která motivuje příjemce k požadovanému jednání.
 • Personalizace: Personalizované zprávy, které oslovují příjemce jménem a jsou přizpůsobeny jejich zájmům a potřebám, mohou zvýšit angažovanost a účinnost kampaně.
 • Nabídka: Speciální nabídky, slevy, kupóny nebo výzvy k akci poskytují příjemcům důvod k okamžitému jednání.
 • Distribuce: Výběr správné metody doručení a načasování odeslání materiálů, aby byla zajištěna maximální účinnost kampaně.

Výhody directmailu

 • Personalizace a cílení: Možnost přesného cílení a personalizace zpráv zvyšuje relevanci a účinnost kampaní.
 • Hmatatelný materiál: Fyzické zásilky mohou zanechat trvalý dojem a být snadno zapamatovatelné ve srovnání s digitálními zprávami.
 • Vysoká míra angažovanosti: Dobře navržené a personalizované kampaně mohou mít vysokou míru otevření a angažovanosti.
 • Dlouhá životnost: Fyzické materiály mohou být uchovávány a znovu prohlíženy, což prodlužuje jejich životnost a potenciální dopad.

Nevýhody directmailu

 • Náklady: Tradiční direct mail kampaně mohou být drahé kvůli nákladům na tisk, materiály a poštovné.
 • Časová náročnost: Příprava a doručení materiálů může trvat déle než digitální marketingové kampaně.
 • Ekologické obavy: Použití papíru a dalších materiálů může být vnímáno jako neekologické, což může negativně ovlivnit image značky.

Příklady použití directmailu

 • E-commerce: Zaslání katalogů, propagačních letáků nebo speciálních nabídek stávajícím zákazníkům.
 • Lokální podniky: Restaurace, maloobchody a služby mohou zasílat kupóny nebo informace o speciálních akcích místním obyvatelům.
 • Neziskové organizace: Zasílání dopisů s žádostí o dary nebo podporu, včetně informací o aktivitách organizace.
 • B2B marketing: Zasílání brožur, whitepapers nebo personalizovaných dopisů potenciálním obchodním partnerům nebo klientům.

Tipy pro úspěšnou directmail kampaň

 • Segmentace: Pečlivě segmentujte cílové publikum podle relevantních kritérií.
 • Personalizace: Personalizujte obsah, aby se příjemci cítili osloveni individuálně.
 • Kvalitní design: Investujte do kvalitního designu a tisku materiálů, aby byly atraktivní a profesionální.
 • Jasná výzva k akci: Zahrňte jasné a silné CTA, které příjemce motivují k požadované akci.
 • Sledování a měření: Monitorujte výsledky kampaně pomocí unikátních kódů, telefonních čísel nebo URL, abyste mohli měřit její úspěšnost a návratnost investic (ROI).

Directmail je účinný nástroj pro oslovování a zapojení zákazníků, zejména v kombinaci s digitálními marketingovými strategiemi. I přes vyšší náklady a časovou náročnost může dobře provedená directmail kampaň přinést značné výhody a vysokou návratnost investic.