Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Direct mailing

Co je direct mailing?

Direct mailing je marketingová strategie, která zahrnuje zasílání propagačních materiálů, jako jsou dopisy, pohlednice, brožury nebo katalogy, přímo na adresy vybraných zákazníků nebo potenciálních zákazníků. Cílem direct mailingu je zvýšit povědomí o produktech nebo službách, podpořit prodej a budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky.

Klíčové komponenty direct mailingu

 • Cílové publikum: Definování a segmentace cílové skupiny je zásadní pro úspěch kampaně. Můžete cílit na zákazníky podle demografických údajů, geografické polohy, nákupního chování nebo zájmů.
 • Kreativní obsah: Design a obsah materiálů jsou klíčové prvky. Zpráva musí být jasná, atraktivní a musí zahrnovat výzvu k akci (CTA), která motivuje příjemce k požadovanému jednání.
 • Nabídka: Speciální nabídky, slevy, kupóny nebo výzvy k akci, které poskytují příjemcům důvod k okamžitému jednání.
 • Personalizace: Použití personalizovaných prvků, jako jsou jména adresátů a specifické nabídky, může zvýšit angažovanost a účinnost kampaně.
 • Distribuce: Výběr správné metody doručení a načasování odeslání materiálů, aby byla zajištěna maximální účinnost.

Výhody direct mailingu

 • Hmatatelný materiál: Fyzické materiály mohou zanechat trvalý dojem a být snadno zapamatovatelné ve srovnání s digitálními zprávami.
 • Vysoká míra angažovanosti: Personalizované a dobře navržené direct mail kampaně mohou mít vysokou míru otevření a angažovanosti.
 • Cílené kampaně: Možnost přesného cílení na konkrétní segmenty zákazníků zvyšuje relevanci a účinnost kampaní.
 • Dlouhá životnost: Fyzické materiály mohou být uchovávány a znovu prohlíženy, což prodlužuje jejich životnost a potenciální dopad.

Nevýhody direct mailingu

 • Náklady: Direct mail kampaně mohou být drahé kvůli nákladům na tisk, materiály a poštovné.
 • Časová náročnost: Příprava a doručení direct mail materiálů může trvat déle než digitální marketingové kampaně.
 • Ekologické obavy: Použití papíru a dalších materiálů může být vnímáno jako neekologické, což může negativně ovlivnit image značky.

Příklady použití direct mailingu

 • E-commerce: Zaslání katalogů, propagačních letáků nebo speciálních nabídek stávajícím zákazníkům.
 • Lokální podniky: Restaurace, maloobchody a služby mohou zasílat kupóny nebo informace o speciálních akcích místním obyvatelům.
 • Neziskové organizace: Zasílání dopisů s žádostí o dary nebo podporu, včetně informací o aktivitách organizace.
 • B2B marketing: Zasílání brožur, whitepapers nebo personalizovaných dopisů potenciálním obchodním partnerům nebo klientům.

Tipy pro úspěšný direct mailing

 • Segmentace: Pečlivě segmentujte cílové publikum podle relevantních kritérií.
 • Personalizace: Personalizujte obsah, aby se příjemci cítili osloveni individuálně.
 • Kvalitní design: Investujte do kvalitního designu a tisku materiálů, aby byly atraktivní a profesionální.
 • Jasná výzva k akci: Zahrňte jasné a silné CTA, které příjemce motivují k požadované akci.
 • Sledování a měření: Monitorujte výsledky kampaně pomocí unikátních kódů, telefonních čísel nebo URL, abyste mohli měřit její úspěšnost a návratnost investic (ROI).

Direct mailing je účinný nástroj pro oslovování a zapojení zákazníků, zejména v kombinaci s digitálními marketingovými strategiemi. I přes vyšší náklady a časovou náročnost může dobře provedená direct mail kampaň přinést značné výhody a vysokou návratnost investic.