Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Indexace stránek

 • Proweby.cz
 • 11. 7. 2024
 • I.

Co je to indexace stránek?

Indexace stránek je proces, při kterém vyhledávače jako Google, Bing nebo Yahoo procházejí, analyzují a ukládají webové stránky do své databáze (indexu). Tento proces umožňuje vyhledávačům rychle a efektivně poskytovat relevantní výsledky na dotazy uživatelů.

Proces indexace

Procházení (Crawling)

Procházení je první krok v procesu indexace. Vyhledávače používají speciální software zvaný crawlers nebo bots (např. Googlebot), který automaticky prochází webové stránky. Tento proces zahrnuje:

 • Sběr URL: Crawlers začínají procházet web od seznamu známých URL, které mohou zahrnovat nové a aktualizované stránky.
 • Sledování odkazů: Při procházení stránky sleduje crawler odkazy na dalších stránkách a přidává je do seznamu stránek k procházení.
 • Zpracování obsahu: Crawler stahuje obsah stránek a posílá ho na server vyhledávače k dalšímu zpracování.

Zpracování (Processing)

V této fázi vyhledávač analyzuje stažený obsah, extrahuje důležité informace a identifikuje klíčové prvky stránky, jako jsou:

 • Klíčová slova: Identifikace hlavních klíčových slov a frází.
 • Meta tagy: Zpracování meta popisů, titulů a dalších meta informací.
 • Struktura stránky: Analyzování HTML značek a hierarchie obsahu.
 • Multimediální obsah: Identifikace a zpracování obrázků, videí a dalších multimediálních prvků.

Ukládání (Indexing)

Po zpracování obsahu je stránka uložena do databáze vyhledávače (indexu). Tento index je organizován tak, aby umožňoval rychlé vyhledávání a načítání informací. Ukládají se zde informace o:

 • Textovém obsahu: Včetně klíčových slov, frází a celkového textu stránky.
 • Meta informacích: Tituly, popisy a další meta tagy.
 • Struktuře stránky: Včetně hierarchie nadpisů, odkazů a dalších strukturálních prvků.

Význam indexace pro SEO

Zviditelnění ve vyhledávačích

Aby vaše stránky byly zobrazeny ve výsledcích vyhledávání, musí být správně indexovány. Stránky, které nejsou indexovány, se nebudou zobrazovat ve výsledcích vyhledávání, což snižuje jejich viditelnost.

Relevance a hodnocení

Správná indexace umožňuje vyhledávačům lépe porozumět obsahu a relevanci vašich stránek. To může vést k lepšímu hodnocení ve výsledcích vyhledávání a zvýšení návštěvnosti vašeho webu.

Faktory ovlivňující indexaci

Kvalita obsahu

Vyhledávače upřednostňují kvalitní a relevantní obsah. Stránky s hodnotným a originálním obsahem mají větší šanci být správně indexovány a dobře hodnoceny.

Struktura webu

Dobře strukturovaný web s jasnými odkazy a správným použitím HTML značek usnadňuje vyhledávačům procházení a indexaci. Použití hierarchických nadpisů (H1, H2, H3) a sémantických HTML značek může zlepšit indexaci.

XML Sitemap

Sitemap je XML soubor obsahující seznam všech stránek na vašem webu. Tento soubor pomáhá vyhledávačům rychleji a efektivněji procházet a indexovat váš web.

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
<url>
<loc>http://www.example.com/</loc>
<lastmod>2023-07-01</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>1.0</priority>
</url>
</urlset>

Soubor robots.txt

Robots.txt je soubor, který poskytuje pokyny pro crawlery, jaké části webu mají procházet a jaké ignorovat. Tento soubor může pomoci řídit indexaci a zabránit vyhledávačům v procházení citlivých nebo irelevantních částí vašeho webu.

User-agent: *
Disallow: /private/
Allow: /public/

Interní a externí odkazy

Kvalitní interní odkazy usnadňují procházení vašeho webu, zatímco externí odkazy z důvěryhodných stránek mohou zvýšit autoritu a důvěryhodnost vašich stránek.

Rychlost načítání stránky

Vyhledávače upřednostňují stránky, které se rychle načítají. Optimalizace rychlosti načítání může zlepšit vaši indexaci a hodnocení ve vyhledávačích.

Nástroje pro kontrolu indexace

Google Search Console

Google Search Console je bezplatný nástroj, který poskytuje informace o tom, jak Google prochází a indexuje váš web. Můžete zde sledovat stav indexace, identifikovat problémy a posílat své XML sitemaps.

Bing Webmaster Tools

Podobně jako Google Search Console, Bing Webmaster Tools nabízí přehled o tom, jak Bing prochází a indexuje váš web. Můžete sledovat výkonnost svého webu ve vyhledávači Bing a identifikovat problémy.

SEO analýza

Existuje mnoho nástrojů pro SEO analýzu, které poskytují informace o indexaci vašich stránek, včetně SEMrush, Ahrefs a Moz. Tyto nástroje nabízejí hloubkovou analýzu a doporučení pro zlepšení indexace a SEO.

Závěr

Indexace stránek je klíčovým prvkem pro zviditelnění ve vyhledávačích a úspěch v SEO. Správná indexace zajišťuje, že vyhledávače mohou efektivně procházet, analyzovat a ukládat informace o vašem webu. Pro zajištění správné indexace je důležité vytvářet kvalitní obsah, správně strukturovat web, používat XML sitemaps a soubor robots.txt, a optimalizovat rychlost načítání stránky. Používání nástrojů jako Google Search Console a Bing Webmaster Tools vám může pomoci monitorovat a zlepšovat stav indexace vašich stránek.