Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Index

 • Proweby.cz
 • 11. 7. 2024
 • I.

Co je to index?

Index je v kontextu vyhledávačů a databází strukturovaný seznam dat, který umožňuje rychlé a efektivní vyhledávání informací. V oblasti SEO a webových technologií se pojem index nejčastěji vztahuje k procesu a struktuře, jakou vyhledávače, jako je Google, používají k ukládání a vyhledávání webových stránek.

Indexace webových stránek

Proces indexace

Indexace je proces, při kterém vyhledávače prochází webové stránky, analyzují jejich obsah a ukládají informace do své databáze (indexu). Tento proces zahrnuje několik kroků:

 • Procházení (crawling): Vyhledávač používá speciální software nazývaný crawler nebo bot (např. Googlebot), který automaticky prochází webové stránky a jejich odkazy.
 • Zpracování (processing): Shromážděná data jsou analyzována a extrahují se z nich důležité informace, jako jsou klíčová slova, meta tagy, struktura stránky a další relevantní údaje.
 • Ukládání (indexing): Informace získané z procházení a zpracování jsou uloženy v databázi vyhledávače. Tato databáze je organizovaná tak, aby umožňovala rychlé vyhledávání a načítání informací.

Význam indexace pro SEO

Pro úspěšné SEO je nezbytné, aby byly vaše webové stránky správně indexovány vyhledávači. Pokud stránky nejsou indexovány, nemohou se zobrazovat ve výsledcích vyhledávání. Několik faktorů ovlivňuje, jak dobře jsou stránky indexovány:

 • Kvalita obsahu: Vysoce kvalitní a relevantní obsah má větší šanci být správně indexován a dobře hodnocen vyhledávači.
 • Struktura webu: Dobře strukturovaný web s jasnými odkazy a správným použitím HTML značek usnadňuje vyhledávačům procházení a indexaci.
 • Sitemap: XML soubor obsahující seznam všech stránek na webu pomáhá vyhledávačům rychleji a efektivněji indexovat web.
 • Robots.txt: Soubor, který poskytuje pokyny pro crawlery, jaké části webu mají procházet a jaké ignorovat.

Databázové indexy

Funkce databázových indexů

V kontextu databází je index datová struktura, která zlepšuje rychlost vyhledávání a načítání dat z databázové tabulky. Indexy fungují podobně jako index v knize, který umožňuje rychle najít konkrétní informace bez nutnosti procházet celý obsah.

Typy databázových indexů

 • Primární index: Automaticky vytvořený index na primárním klíči tabulky. Zajišťuje jedinečnost a rychlý přístup k řádkům tabulky.
 • Sekundární index: Vytvořený na sloupcích, které nejsou primárními klíči. Pomáhá optimalizovat dotazy, které často filtrují nebo třídí podle těchto sloupců.
 • Kombinovaný index: Vytvořený na více sloupcích najednou, což umožňuje optimalizaci složitějších dotazů.

Vytvoření databázového indexu

Pro vytvoření indexu v databázi se používá příkaz SQL CREATE INDEX. Například:

CREATE INDEX idx_customer_name ON customers (last_name, first_name);

Tento příkaz vytvoří index idx_customer_name na sloupcích last_name a first_name v tabulce customers.

Výhody a nevýhody databázových indexů

Výhody:

 • Rychlejší vyhledávání: Indexy značně zrychlují dotazy, které vyhledávají nebo třídí data podle indexovaných sloupců.
 • Optimalizace dotazů: Pomáhají optimalizátoru dotazů v databázi vytvářet efektivnější plány dotazů.

Nevýhody:

 • Zvýšená velikost databáze: Indexy zabírají další místo na disku.
 • Náročnější aktualizace: Vkládání, aktualizace a mazání dat může být pomalejší, protože indexy se musí aktualizovat.

Indexace v kontextu dokumentů

Relevance pro vyhledávače

V dokumentových systémech a knihovnách se indexace používá k organizaci a vyhledávání dokumentů. Vyhledávače využívají indexaci, aby mohly rychle prohledávat obrovské množství dokumentů a najít relevantní výsledky.

Fulltextové indexy

Fulltextové indexy umožňují rychlé vyhledávání textu v dokumentech. Jsou zvláště užitečné pro vyhledávací systémy a aplikace, které potřebují vyhledávat specifické termíny nebo fráze v textovém obsahu.

Závěr

Index je klíčovým prvkem v oblasti vyhledávačů, databází a dokumentových systémů. V SEO kontextu zajišťuje, že webové stránky jsou správně procházeny a indexovány vyhledávači, což zlepšuje jejich viditelnost a hodnocení ve výsledcích vyhledávání. V databázích indexy zrychlují vyhledávání a načítání dat, což zlepšuje výkon dotazů. Bez správné indexace by bylo vyhledávání informací mnohem pomalejší a méně efektivní.