Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Databáze

Co je Databáze?

Databáze je strukturovaná kolekce dat, která je elektronicky uložena a spravována pomocí systémů pro správu databází (DBMS). Databáze umožňuje efektivní ukládání, organizaci, vyhledávání a manipulaci s daty. Databáze mohou být používány v různých aplikacích a odvětvích, včetně podnikání, zdravotnictví, vědy a techniky.

Typy databází

 • Relační databáze (RDBMS): Tento typ databáze ukládá data ve strukturovaných tabulkách s předem definovanými schématy. Tabulky jsou propojeny pomocí relací. Mezi nejčastější RDBMS patří MySQL, PostgreSQL, Oracle a Microsoft SQL Server.
 • NoSQL databáze: Tento typ databáze je navržen pro práci s nestrukturovanými nebo částečně strukturovanými daty. NoSQL databáze zahrnují různé modely, jako jsou dokumentové databáze (MongoDB), klíč-hodnota databáze (Redis), grafové databáze (Neo4j) a sloupcové databáze (Cassandra).
 • In-memory databáze: Data jsou uložena v paměti RAM, což umožňuje rychlý přístup a zpracování. Příkladem je Redis nebo SAP HANA.
 • Databáze objektově orientované: Ukládají data ve formě objektů, podobně jako v objektově orientovaném programování. Příkladem je ObjectDB nebo db4o.
 • Databáze grafové: Ukládají data ve formě uzlů a hran, což umožňuje efektivní modelování a dotazování na vztahy mezi daty. Příkladem je Neo4j.

Klíčové koncepty databází

 • Tabulka: Základní struktura pro ukládání dat v relačních databázích. Tabulka se skládá z řádků a sloupců.
 • Řádek (záznam): Jednotlivý záznam v tabulce, který obsahuje data pro jednu entitu.
 • Sloupec (pole): Jednotlivá položka v tabulce, která obsahuje určitý typ dat pro všechny záznamy.
 • Index: Datová struktura, která zrychluje vyhledávání a dotazování v databázi.
 • Klíč: Jedinečný identifikátor záznamu v tabulce. Primární klíč jednoznačně identifikuje každý záznam, zatímco cizí klíč vytváří vztah mezi tabulkami.

Výhody používání databází

 • Efektivní ukládání a přístup k datům: Databáze umožňují efektivní ukládání a rychlý přístup k velkému množství dat.
 • Integrita dat: Databázové systémy zajišťují integritu dat pomocí pravidel, jako jsou primární a cizí klíče, unikátní omezení a kontroly.
 • Bezpečnost: Moderní databázové systémy poskytují robustní bezpečnostní funkce, včetně autentizace uživatelů, řízení přístupu a šifrování dat.
 • Zálohování a obnovení: Databáze umožňují pravidelné zálohování a snadné obnovení dat v případě havárie nebo ztráty dat.
 • Škálovatelnost: Databázové systémy mohou být škálovány horizontálně i vertikálně, aby zvládly rostoucí objemy dat a zátěže.

Příklady použití databází

 • E-commerce: Databáze se používají k ukládání informací o produktech, zákaznících, objednávkách a platbách.
 • Bankovnictví: Databáze jsou kritické pro ukládání a správu finančních transakcí, účtů, úvěrů a dalších bankovních služeb.
 • Zdravotnictví: Databáze ukládají zdravotní záznamy pacientů, informace o léčbě, lékařské historie a výzkumná data.
 • Sociální média: Databáze jsou používány k ukládání uživatelských profilů, příspěvků, zpráv, přátelství a dalších interakcí.
 • Výzkum a vývoj: Databáze jsou používány k ukládání a analýze vědeckých dat, experimentálních výsledků a technických dokumentů.

Databáze jsou základním prvkem moderní informační infrastruktury, umožňující efektivní správu, přístup a analýzu dat. Použití správného typu databáze a optimalizace jejího výkonu jsou klíčové pro úspěch jakéhokoli datově orientovaného projektu nebo aplikace.