Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Google Search Console

Co je Google Search Console

Google Search Console je bezplatný nástroj poskytovaný společností Google, který umožňuje vlastníkům webových stránek monitorovat, udržovat a řešit problémy s jejich webovými stránkami ve výsledcích vyhledávání Google. Tento nástroj poskytuje cenné informace o tom, jak Google vidí vaše webové stránky, a nabízí nástroje a reporty, které vám pomohou optimalizovat váš web pro lepší viditelnost a výkon ve vyhledávači.

Hlavní funkce Google Search Console

Sledování výkonu

Google Search Console poskytuje přehledy o výkonu vašeho webu ve výsledcích vyhledávání Google. Můžete sledovat klíčové metriky, jako jsou:

 • Počet zobrazení: Kolikrát se váš web zobrazil ve výsledcích vyhledávání.
 • Počet kliknutí: Kolikrát uživatelé klikli na váš web ve výsledcích vyhledávání.
 • Míra prokliku (CTR): Poměr mezi počtem kliknutí a počtem zobrazení.
 • Průměrná pozice: Průměrná pozice vašeho webu ve výsledcích vyhledávání pro konkrétní klíčová slova.

Indexování

Nástroje pro indexování vám umožňují zjistit, které stránky vašeho webu jsou indexovány Googlem a jaké problémy mohou bránit indexaci. Mezi tyto nástroje patří:

 • Kontrola URL: Nástroj, který umožňuje zkontrolovat konkrétní URL a zjistit, zda je indexována, a případně jaké problémy byly zjištěny.
 • Stav indexu: Přehled, který ukazuje počet indexovaných stránek na vašem webu a jak se tento počet mění v čase.
 • Sitemapy: Nástroj, který umožňuje odeslat soubor Sitemap XML, což pomáhá Google lépe pochopit strukturu vašeho webu a rychleji indexovat jeho obsah.

Pokrytí

Report pokrytí poskytuje informace o tom, jaké stránky vašeho webu jsou indexovány a jaké problémy mohou bránit jejich správnému indexování. Tento report zahrnuje:

 • Platné stránky: Stránky, které byly úspěšně indexovány.
 • Platné stránky s upozorněními: Stránky, které byly indexovány, ale mají určité problémy.
 • Vyloučené stránky: Stránky, které nebyly indexovány a důvody, proč byly vyloučeny.
 • Chybové stránky: Stránky, které mají závažné problémy bránící jejich indexaci.

Zabezpečení a manuální zásahy

Google Search Console poskytuje upozornění na bezpečnostní problémy a manuální zásahy, které mohou ovlivnit váš web. Mezi tyto problémy patří:

 • Manuální zásahy: Pokud Google zjistí, že váš web porušuje pokyny pro webmastery (například používáním black-hat SEO technik), můžete obdržet manuální zásah, který ovlivní viditelnost vašeho webu ve vyhledávání.
 • Bezpečnostní problémy: Upozornění na bezpečnostní problémy, jako jsou malware, phishing nebo napadení webu.

Vylepšení pro mobilní zařízení

Vzhledem k rostoucímu významu mobilního vyhledávání poskytuje Google Search Console nástroje a reporty pro optimalizaci vašeho webu pro mobilní zařízení:

 • Přehled použitelnosti na mobilních zařízeních: Zjištění problémů, které ovlivňují uživatelskou zkušenost na mobilních zařízeních, jako jsou příliš malé texty, příliš blízko sebe umístěné prvky nebo nepoužitelné oblasti na stránce.
 • Kontrola použitelnosti URL: Nástroj, který umožňuje zkontrolovat konkrétní URL na problémy s použitelností na mobilních zařízeních.

Jak začít s Google Search Console

Přidání a ověření webu

 1. Přihlášení: Přejděte na Google Search Console a přihlaste se pomocí svého Google účtu.
 2. Přidání vlastnosti: Klikněte na tlačítko „Přidat vlastnost“ a zadejte URL svého webu.
 3. Ověření vlastnosti: Ověřte, že jste vlastníkem webu pomocí jedné z dostupných metod, jako je nahrání souboru HTML na váš server, přidání meta tagu do hlavičky vašeho webu, použití Google Analytics nebo Google Tag Manager.

Odeslání souboru Sitemap

 1. Vytvoření Sitemap: Vytvořte soubor Sitemap XML, který obsahuje seznam všech důležitých stránek vašeho webu.
 2. Odeslání Sitemap: V Google Search Console přejděte na sekci „Sitemaps“ a zadejte URL vašeho souboru Sitemap. Klikněte na „Odeslat“.

Sledování a analýza dat

 1. Prohlížení přehledů: Pravidelně kontrolujte přehledy o výkonu, pokrytí, použitelnosti na mobilních zařízeních a dalších metrikách.
 2. Řešení problémů: Pokud Google Search Console identifikuje problémy, jako jsou chyby indexace nebo bezpečnostní problémy, postupujte podle doporučených kroků k jejich odstranění.
 3. Optimalizace webu: Používejte data a přehledy z Google Search Console k průběžné optimalizaci vašeho webu a zlepšování jeho viditelnosti ve vyhledávači.

Výhody používání Google Search Console

Zlepšení viditelnosti ve vyhledávání

Google Search Console poskytuje cenné informace, které vám mohou pomoci zlepšit viditelnost vašeho webu ve výsledcích vyhledávání. Tím, že identifikujete a řešíte problémy, můžete zvýšit šance, že vaše stránky budou lépe indexovány a umístěny.

Optimalizace pro mobilní zařízení

S rostoucím počtem uživatelů, kteří přistupují na webové stránky přes mobilní zařízení, je důležité zajistit, aby váš web byl optimalizován pro mobilní uživatele. Google Search Console poskytuje nástroje k identifikaci a řešení problémů s použitelností na mobilních zařízeních.

Sledování výkonu

Pomocí Google Search Console můžete sledovat výkon svého webu ve výsledcích vyhledávání, což vám umožní lépe pochopit, jak uživatelé interagují s vaším obsahem. To vám umožní přijímat informovaná rozhodnutí o optimalizaci a marketingových strategiích.

Prevence a řešení problémů

Google Search Console poskytuje upozornění na bezpečnostní problémy, manuální zásahy a další problémy, které mohou ovlivnit váš web. Díky těmto upozorněním můžete rychle reagovat a předcházet negativním dopadům na váš web.

Závěr

Google Search Console je nezbytný nástroj pro správu a optimalizaci webových stránek. Poskytuje cenné informace o výkonu, indexaci, použitelnosti a bezpečnosti vašeho webu. Pravidelné používání Google Search Console vám pomůže zlepšit viditelnost a uživatelskou zkušenost vašeho webu, což může vést k vyšší návštěvnosti a lepším výsledkům ve vyhledávání.