Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

CTR (Click Through Rate)

Co je CTR (Click Through Rate)?

Click-Through Rate (CTR) je metrika používaná v digitálním marketingu a online reklamě k měření účinnosti reklamních kampaní. CTR vyjadřuje procento uživatelů, kteří kliknou na určitý odkaz nebo reklamu, z celkového počtu uživatelů, kteří tento odkaz nebo reklamu viděli. Tato metrika je klíčová pro hodnocení výkonnosti reklamních kampaní, e-mailových marketingových kampaní, výsledků vyhledávání a dalších digitálních obsahů.

Výpočet CTR

CTR se vypočítá jako podíl mezi počtem kliknutí na odkaz nebo reklamu a počtem zobrazení tohoto odkazu nebo reklamy, násobený 100, aby bylo výsledné číslo vyjádřeno v procentech.

CTR = (počet kliknutí / počet zobrazení) * 100

Například, pokud reklama byla zobrazena 1000krát a získala 50 kliknutí, CTR by bylo:

CTR = (50 / 1000) * 100 = 5%

Význam CTR

 • Měření účinnosti reklamy: Vysoké CTR naznačuje, že reklama nebo odkaz jsou atraktivní a relevantní pro cílové publikum, zatímco nízké CTR může znamenat, že je potřeba upravit obsah, design nebo cílení reklamy.
 • Optimalizace kampaní: Analyzováním CTR mohou marketéři zjistit, které kampaně nebo prvky kampaní fungují nejlépe, a optimalizovat je pro lepší výsledky.
 • Kvalita a relevanci: V kontextu PPC (pay-per-click) reklam, jako jsou Google Ads, může CTR ovlivnit skóre kvality reklamy, což následně ovlivňuje cenu za kliknutí a pozici reklamy.

Faktory ovlivňující CTR

 • Relevantnost obsahu: Reklama nebo odkaz by měly být relevantní pro cílovou skupinu a odpovídat jejich potřebám a zájmům.
 • Design a umístění: Atraktivní design a strategické umístění reklamy nebo odkazu mohou výrazně zvýšit CTR.
 • Kvalita titulku a popisu: Silné, jasné a přesvědčivé titulky a popisy mohou přitáhnout více kliknutí.
 • Cílení: Přesné cílení reklam na konkrétní segmenty publika zvyšuje pravděpodobnost, že reklama bude relevantní a zajímavá pro uživatele.
 • Použití CTA: Efektivní výzva k akci (CTA) může výrazně zvýšit CTR tím, že jasně komunikuje, co uživatelé získají kliknutím na odkaz nebo reklamu.

Příklady použití CTR

 • PPC reklamy: Měření CTR je klíčové pro hodnocení úspěšnosti PPC kampaní na platformách jako Google Ads nebo Bing Ads.
 • E-mail marketing: CTR je důležitou metrikou pro hodnocení účinnosti e-mailových kampaní, ukazuje, kolik příjemců e-mailů kliklo na odkazy v e-mailu.
 • Sociální média: Měření CTR na platformách jako Facebook, Twitter nebo LinkedIn pomáhá určit, jak dobře fungují sociální mediální kampaně.
 • SEO a organické výsledky: V kontextu výsledků vyhledávání může CTR ukazovat, jak atraktivní jsou meta titulky a popisy pro uživatele hledající informace.

CTR je základní metrikou pro všechny digitální marketingové aktivity. Pomáhá marketérům a inzerentům pochopit, jak efektivně jejich obsah přitahuje a angažuje uživatele, a poskytuje cenné informace pro optimalizaci a zlepšení budoucích kampaní.