Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Google Ads

Co je Google Ads

Google Ads, dříve známý jako Google AdWords, je online reklamní platforma vyvinutá společností Google, která umožňuje firmám inzerovat své produkty a služby na stránkách výsledků vyhledávání Google a na dalších webech v Google Network. Google Ads je jednou z nejefektivnějších forem digitální reklamy díky svému cílení na uživatele na základě jejich vyhledávacích dotazů, zájmů a demografických údajů.

Jak funguje Google Ads

Typy kampaní

Google Ads nabízí několik typů kampaní, které mohou být přizpůsobeny konkrétním potřebám a cílům firmy:

 • Search kampaně: Reklamy se zobrazují na stránkách výsledků vyhledávání Google, když uživatelé hledají klíčová slova relevantní k vašemu podnikání.
 • Display kampaně: Reklamy se zobrazují na webech, které jsou součástí Google Display Network. Mohou zahrnovat textové, obrazové a multimediální reklamy.
 • Video kampaně: Reklamy se zobrazují na YouTube a v Google Video Network ve formě videoreklam.
 • Shopping kampaně: Reklamy se zobrazují na stránkách výsledků vyhledávání a v Google Shopping, což umožňuje zobrazovat produkty s obrázky, cenami a informacemi o prodejci.
 • App kampaně: Reklamy propagují mobilní aplikace na Google Search, Google Play, YouTube a v Google Display Network.

Cílení

Google Ads umožňuje cílit reklamy na základě různých kritérií, což zajišťuje, že vaše reklamy osloví správné publikum:

 • Klíčová slova: Cílení na základě konkrétních vyhledávacích dotazů, které uživatelé zadávají do Google Search.
 • Demografické údaje: Cílení na základě věku, pohlaví, rodinného stavu a dalších demografických charakteristik.
 • Geografická poloha: Cílení na uživatele v konkrétních geografických oblastech, jako jsou země, regiony, města nebo dokonce okruhy kolem určitých míst.
 • Zájmy a chování: Cílení na základě zájmů, nákupního chování a předchozí aktivity uživatelů na internetu.
 • Remarketing: Cílení na uživatele, kteří již navštívili vaše webové stránky nebo provedli určitou akci, například nákup.

Modely platby

Google Ads nabízí různé modely platby, které umožňují flexibilitu v závislosti na vašich reklamních cílech a rozpočtu:

 • CPC (Cost-per-Click): Platíte pouze tehdy, když uživatel klikne na vaši reklamu.
 • CPM (Cost-per-Thousand Impressions): Platíte za každých tisíc zobrazení vaší reklamy.
 • CPA (Cost-per-Acquisition): Platíte pouze tehdy, když uživatel provede konkrétní akci, jako je nákup nebo registrace.
 • CPV (Cost-per-View): Platíte za každé zhlédnutí vaší videoreklamy.

Nastavení kampaně v Google Ads

Vytvoření účtu Google Ads

 1. Registrace: Přejděte na Google Ads a zaregistrujte se pomocí svého Google účtu.
 2. Nastavení fakturačních údajů: Zadejte své fakturační údaje a vyberte platební metodu.

Vytvoření první kampaně

 1. Výběr cíle kampaně: Vyberte cíl kampaně, například zvýšení návštěvnosti webu, zvýšení prodeje nebo získání potenciálních zákazníků.
 2. Výběr typu kampaně: Vyberte typ kampaně (Search, Display, Video, Shopping, App).
 3. Nastavení cílení: Definujte cílové publikum na základě klíčových slov, demografických údajů, geografické polohy a dalších kritérií.
 4. Vytvoření reklam: Napište text reklamy nebo vytvořte vizuální reklamy a nastavte odkazy na své webové stránky.
 5. Nastavení rozpočtu: Definujte denní nebo měsíční rozpočet a nastavte nabídky pro CPC, CPM, CPA nebo CPV.

Optimalizace kampaně

 1. Sledování výkonu: Používejte nástroje jako Google Analytics a Google Ads Dashboard k sledování výkonu kampaní, kliknutí, konverzí a dalších metrik.
 2. A/B testování: Testujte různé verze reklam a cílení, abyste zjistili, které kombinace přinášejí nejlepší výsledky.
 3. Optimalizace klíčových slov: Pravidelně aktualizujte a optimalizujte seznam klíčových slov na základě výkonu a nových trendů.
 4. Nastavení remarketingu: Využívejte remarketingové kampaně k oslovení uživatelů, kteří již projevili zájem o vaše produkty nebo služby.

Výhody Google Ads

Rychlé výsledky

Google Ads umožňuje dosáhnout rychlých výsledků a okamžitého zvýšení návštěvnosti na vašem webu, což je ideální pro krátkodobé kampaně a akce.

Přesné cílení

Díky různým možnostem cílení můžete oslovit přesně ty uživatele, kteří mají největší pravděpodobnost zájmu o vaše produkty nebo služby.

Flexibilita a kontrola

Google Ads nabízí flexibilitu při nastavení kampaní, rozpočtů a nabídek, což vám umožňuje přizpůsobit kampaně podle vašich potřeb a cílů.

Měřitelnost

Každý aspekt kampaně lze měřit a analyzovat, což vám umožňuje optimalizovat výkon a dosáhnout lepší návratnosti investic (ROI).

Závěr

Google Ads je výkonný nástroj pro online reklamu, který nabízí široké možnosti cílení a optimalizace. Správné nastavení a správa kampaní mohou výrazně zvýšit návštěvnost, prodeje a povědomí o značce. Při využívání Google Ads je důležité pravidelně sledovat a optimalizovat kampaně, aby byly co nejefektivnější.