Zvýšení loajality zákazníků

Cross-selling

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Cross-selling je prodejní technika, která nabádá zákazníky k nákupu dalších, doplňkových produktů nebo služeb k jejich původnímu nákupu.