Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Fulltextové vyhledávání

Co je fulltextové vyhledávání

Fulltextové vyhledávání je metoda vyhledávání textových informací ve velkých datových souborech nebo databázích, která analyzuje a prohledává veškerý textový obsah místo pouhých metadat nebo předem definovaných polí. Tento typ vyhledávání je široce používán v různých aplikacích, jako jsou vyhledávače, databáze, knihovny, webové stránky a informační systémy.

Jak funguje fulltextové vyhledávání

Indexování

Fulltextové vyhledávání začíná procesem indexování, kdy systém prohledává dokumenty a vytváří index, což je strukturovaný seznam klíčových slov a jejich umístění v dokumentech. Tento index umožňuje rychlé vyhledávání a efektivní zpracování dotazů.

 • Tokenizace: Rozdělení textu na jednotlivá slova (tokeny).
 • Stemming: Redukce slov na jejich základní tvar (např. „běhání“ -> „běh“).
 • Odstranění stopslov: Ignorování běžných slov, jako jsou „a“, „the“, „in“.

Vyhledávání

Když uživatel zadá dotaz, systém vyhledává v indexu místo v samotných dokumentech. Toto zkracuje dobu potřebnou k nalezení relevantních výsledků.

 • Boolean vyhledávání: Použití operátorů AND, OR, NOT k definování podmínek vyhledávání.
 • Relevance scoring: Hodnocení relevance dokumentů na základě četnosti a pozice klíčových slov.

Výhody fulltextového vyhledávání

Rychlost

Fulltextové vyhledávání je velmi rychlé díky použití indexu. I ve velkých datových souborech lze získat výsledky během několika milisekund.

Přesnost

Použití technik jako stemming a odstranění stopslov zvyšuje přesnost vyhledávání tím, že se zaměřuje na významová slova.

Flexibilita

Fulltextové vyhledávání umožňuje složité dotazy a kombinace klíčových slov, což zvyšuje možnosti pro uživatele při hledání specifických informací.

Implementace fulltextového vyhledávání

Databázové systémy

Mnoho moderních databázových systémů podporuje fulltextové vyhledávání přímo, což usnadňuje integraci této funkce.

 • MySQL: Nabízí vestavěnou podporu pro fulltextové vyhledávání v textových polích.
  SELECT * FROM articles WHERE MATCH(title, body) AGAINST('fulltext search');
 • PostgreSQL: Podporuje fulltextové vyhledávání pomocí funkce tsvector a tsquery.
  SELECT * FROM articles WHERE to_tsvector('english', body) @@ to_tsquery('english', 'fulltext & search');

Vyhledávací nástroje

Pro složitější a výkonnější fulltextové vyhledávání mohou být použity specializované vyhledávací nástroje.

 • Elasticsearch: Vysoce výkonný, distribuovaný vyhledávací engine založený na Apache Lucene.
  • Nabízí komplexní možnosti vyhledávání a škálování.
  • Podporuje různé typy dotazů, agregace a analýzy.
 • Apache Solr: Další populární vyhledávací platforma založená na Apache Lucene.
  • Poskytuje robustní možnosti vyhledávání a škálování.
  • Používá se často ve velkých podnikových aplikacích.

Webové aplikace

Fulltextové vyhledávání je široce používáno ve webových aplikacích pro zlepšení uživatelského zážitku při hledání informací.

 • WordPress: Mnoho pluginů nabízí fulltextové vyhledávání a rozšířené funkce vyhledávání.
 • Django: Python webový framework s podporou pro integraci Elasticsearch nebo Solr.

Příklady použití fulltextového vyhledávání

E-commerce weby

Fulltextové vyhledávání umožňuje uživatelům rychle a snadno najít produkty podle názvu, popisu, kategorie nebo dalších atributů.

Online knihovny a archivy

Fulltextové vyhledávání v digitálních knihovnách a archivech umožňuje uživatelům prohledávat obsah knih, článků a dokumentů na základě klíčových slov.

Firemní intranety a dokumentační systémy

Ve firemních prostředích je fulltextové vyhledávání používáno k rychlému nalezení informací v interních dokumentech, zprávách a znalostních bázích.

Výzvy a omezení fulltextového vyhledávání

Velikost indexu

Indexování velkých objemů dat může být náročné na prostor a zdroje, což může ovlivnit výkon systému.

Složitost dotazů

Komplexní dotazy mohou být náročné na zpracování a mohou vyžadovat optimalizaci pro dosažení požadované rychlosti a relevance výsledků.

Jazyková specifika

Stemming a analýza jazyka může být složitá pro různé jazyky a může vyžadovat speciální konfigurace a nástroje.

Závěr

Fulltextové vyhledávání je výkonný nástroj pro rychlé a efektivní hledání informací ve velkých datových souborech. Správná implementace a optimalizace fulltextového vyhledávání může výrazně zlepšit uživatelský zážitek a zvýšit produktivitu při práci s velkým množstvím textových dat.