Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Follow x nofollow

Co je follow x nofollow

Follow odkazy (někdy také jednoduše označované jako normální odkazy) jsou hypertextové odkazy, které umožňují vyhledávačům jako Google, Bing a další sledovat (crawlovat) a indexovat obsah na odkazované stránce. Když vyhledávače narazí na follow odkaz, následují jej a hodnotí obsah odkazované stránky, což může ovlivnit její pozici ve výsledcích vyhledávání.
Nofollow odkazy byly zavedeny v roce 2005 jako způsob, jak bojovat proti spamovým komentářům a nekvalitním odkazům.

Syntaxe Follow a Nofollow odkazů

Follow odkaz

<a href="https://www.example.com">Example Website</a>

Nofollow odkaz

<a href="https://www.example.com" rel="nofollow">Example Website</a>

Použití Follow a Nofollow odkazů

Kdy použít Follow odkazy?

 • Interní odkazy: Pro odkazy mezi stránkami na vašem vlastním webu.
 • Externí odkazy na důvěryhodné zdroje: Pro odkazy na kvalitní a relevantní externí stránky, které chcete podpořit a pomoci jim s SEO.
 • Odkazy v obsahu: Když píšete blogový příspěvek nebo článek a odkazujete na jiné relevantní stránky.

Kdy použít Nofollow odkazy?

 • Reklamní odkazy: Odkazy v placených reklamách a sponzorovaných příspěvcích by měly být nofollow, aby se zabránilo porušování pokynů vyhledávačů ohledně nákupu a prodeje odkazů.
 • Komentáře a uživatelsky generovaný obsah: Odkazy v komentářích, recenzích nebo jiném uživatelsky generovaném obsahu by měly být nofollow, aby se předešlo spamovým odkazům.
 • Nedůvěryhodné nebo neověřené stránky: Pokud odkazujete na stránky, kterým plně nedůvěřujete nebo jejichž kvalitu nemůžete ověřit, použijte nofollow.

Vliv Follow a Nofollow odkazů na SEO

Follow odkazy

Follow odkazy mají přímý vliv na SEO, protože pomáhají vyhledávačům objevovat a indexovat nový obsah. Kvalitní follow odkazy z důvěryhodných a relevantních stránek mohou zvýšit autoritu vaší stránky a zlepšit její hodnocení ve výsledcích vyhledávání.

Nofollow odkazy

Nofollow odkazy nemají přímý vliv na SEO, protože vyhledávače tyto odkazy nesledují a neindexují obsah na odkazované stránce. Nicméně, nofollow odkazy mohou přinést návštěvnost z odkazovaných stránek a zvýšit povědomí o vaší stránce.

Smíšené odkazy (UGC a Sponsored)

V roce 2019 Google představil další dva atributy, které lze použít vedle nofollow:

 • UGC (User Generated Content): Používá se pro odkazy v uživatelsky generovaném obsahu, jako jsou komentáře a příspěvky na fórech.
  <a href="https://www.example.com" rel="ugc">Example Website</a>
 • Sponsored: Používá se pro odkazy v reklamním a sponzorovaném obsahu.
  <a href="https://www.example.com" rel="sponsored">Example Website</a>

Tyto nové atributy poskytují vyhledávačům lepší kontext ohledně typu odkazu a jeho účelu.

Jak zkontrolovat Follow a Nofollow odkazy

Pro kontrolu, zda jsou odkazy follow nebo nofollow, můžete použít různé nástroje a rozšíření prohlížeče:

 • Rozšíření prohlížeče: Například rozšíření „NoFollow“ pro Chrome zvýrazní nofollow odkazy na webových stránkách.
 • Kontrola zdrojového kódu: Můžete prohlédnout HTML kód stránky a zkontrolovat, zda odkazy obsahují atribut rel="nofollow".

Závěr

Follow a nofollow odkazy hrají různé role v SEO a správné používání těchto atributů může pomoci optimalizovat vaše webové stránky a zajistit dodržování pokynů vyhledávačů. Znalost toho, kdy a jak používat tyto odkazy, je klíčová pro efektivní správu vašich webových odkazů a zlepšení vašeho online marketingového úsilí.