Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Falešná chyba 404

Co je Falešná chyba 404

Falešná chyba 404 (Fake 404 Error) označuje situaci, kdy webový server vrací chybovou stránku 404 „Not Found“, přestože požadovaný obsah nebo stránka existují a jsou dostupné. Tato praxe může být použita z různých důvodů, ale může také vést k problémům s uživatelskou zkušeností a SEO.

Důvody pro použití falešné chyby 404

Skrytí obsahu

 • Omezený přístup: Některé weby mohou používat falešnou chybu 404 k omezení přístupu k určitému obsahu pouze pro vybrané uživatele nebo návštěvníky z konkrétních IP adres.
 • Ochrana citlivého obsahu: Falešné chyby 404 mohou být použity k ochraně citlivých nebo neveřejných informací před vyhledávači a běžnými uživateli.

SEO a řízení indexace

 • Zabránění indexaci: Webmasteři mohou vracet falešné chyby 404 pro stránky, které nechtějí, aby byly indexovány vyhledávači. To může být způsobeno obavami o duplicitní obsah nebo kvalitu stránky.
 • Kontrola nad obsahem: Falešné chyby 404 mohou být použity k řízení toho, jaké stránky vyhledávače vidí a indexují, což může pomoci v optimalizaci SEO strategie.

Problémy spojené s falešnou chybou 404

Uživatelská zkušenost

 • Frustrace uživatelů: Pokud uživatelé narazí na chybovou stránku 404, i když obsah existuje, může to vést k frustraci a ztrátě důvěry v web.
 • Navigační problémy: Falešné chyby 404 mohou narušit navigaci na webu a způsobit, že uživatelé nebudou schopni najít potřebné informace.

SEO a indexace

 • Negativní dopad na SEO: Vyhledávače mohou penalizovat weby, které používají falešné chyby 404, což může negativně ovlivnit hodnocení webu ve výsledcích vyhledávání.
 • Ztráta indexace: Důležité stránky mohou být omylem považovány za neexistující a nebudou indexovány, což může snížit viditelnost webu ve vyhledávačích.

Jak zjistit falešnou chybu 404

Kontrola HTTP hlaviček

Použití nástrojů jako curl nebo prohlížečových developer tools může pomoci zjistit, zda stránka skutečně vrací chybu 404 nebo jestli je to falešná chyba. Skutečná chyba 404 vrací stavový kód 404 v HTTP hlavičkách.

curl -I https://www.example.com/stranka

Pokud stránka vrací stavový kód 200 nebo jiný než 404, ale zobrazuje chybovou stránku, jedná se o falešnou chybu 404.

Prohledávače a nástroje pro analýzu webu

Nástroje jako Google Search Console, Screaming Frog nebo Ahrefs mohou pomoci identifikovat stránky, které vracejí falešné chyby 404. Tyto nástroje poskytují přehled o stavových kódech vrácených webovým serverem a umožňují zjistit nesrovnalosti.

Řešení problémů s falešnou chybou 404

Správné nastavení serveru

 • Konfigurace serveru: Ujistěte se, že server vrací správné stavové kódy pro existující a neexistující stránky. Pro neexistující stránky by měl server vracet skutečnou chybu 404.
 • Použití přesměrování: Pokud je třeba zabránit přístupu k určitému obsahu, zvážte použití přesměrování (např. 301 nebo 302) místo falešné chyby 404.

Optimalizace pro SEO

 • Robots.txt: Pokud nechcete, aby určité stránky byly indexovány, použijte soubor robots.txt k zablokování přístupu vyhledávačů.
 • Meta tagy: Použijte meta tag noindex na stránkách, které nechcete indexovat, místo použití falešné chyby 404.

Zlepšení uživatelské zkušenosti

 • Upozornění uživatelů: Pokud je stránka skutečně nedostupná, zobrazte uživatelům přátelskou chybovou stránku 404 s užitečnými odkazy a možnostmi, jak najít požadovaný obsah.
 • Pravidelná kontrola odkazů: Pravidelně kontrolujte a opravujte rozbité odkazy na vašem webu, abyste minimalizovali počet chyb 404, se kterými se uživatelé setkají.

Závěr

Falešné chyby 404 mohou být použity k dosažení určitých cílů, jako je ochrana citlivého obsahu nebo řízení indexace vyhledávačů, ale mohou také vést k problémům s uživatelskou zkušeností a SEO. Správné nastavení serveru a použití alternativních metod pro řízení přístupu a indexace může pomoci minimalizovat negativní dopady falešných chyb 404 a zlepšit celkový výkon webu.