Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Duplicitní obsah

Co je duplicitní obsah

Duplicitní obsah je problém, který může negativně ovlivnit výkon webových stránek v rámci vyhledávačů. Tento fenomén nastává, když je stejný obsah dostupný na více URL adresách, což může způsobit zmatení vyhledávačů a vést ke snížení viditelnosti daného obsahu ve výsledcích vyhledávání. Může jít o:

 • Interní duplicitu: Kdy se stejný obsah nachází na více stránkách jednoho webu.
 • Externí duplicitu: Kdy se stejný obsah objevuje na různých webových stránkách.

Proč je duplicitní obsah problém?

Duplicitní obsah může způsobit několik problémů:

 • Zmatek pro vyhledávače: Vyhledávače nemusí být schopny určit, která verze obsahu je ta originální nebo nejrelevantnější. To může vést k nižšímu hodnocení všech verzí.
 • Rozptýlení hodnoty odkazů: Odkazy, které by mohly posílit jednu stránku, jsou rozptýleny mezi více verzemi stejného obsahu, což oslabuje jejich celkovou sílu.
 • Penalizace: Ačkoliv většina vyhledávačů nepoužívá přímé penalizace za duplicitní obsah, mohou stránky s vysokým podílem duplicity hodnotit níže.

Příčiny duplicitního obsahu

Duplicitní obsah může vzniknout z různých důvodů:

 • Tiskové verze stránek: Některé weby poskytují tiskovou verzi svých stránek, což může vést k duplicitě.
 • URL parametry: Stránky s různými URL parametry (např. sledovací kódy) mohou vést ke stejnému obsahu na různých adresách.
 • Technické chyby: Nesprávné nastavení serveru, CMS nebo chyby v kódu mohou způsobit, že se stejný obsah zobrazuje na různých URL.
 • Syndikace obsahu: Publikování stejného obsahu na různých webech za účelem zvýšení dosahu může vést k externí duplicitě.

Jak řešit duplicitní obsah?

Existuje několik způsobů, jak řešit a předcházet duplicitnímu obsahu:

 • Použití kanonických URL: Pomocí atributu rel="canonical" můžete označit preferovanou verzi stránky, kterou vyhledávače mají indexovat.
 • 301 přesměrování: Přesměrováním duplicitních stránek na hlavní verzi pomocí 301 přesměrování můžete konsolidovat hodnotu odkazů a návštěvnosti.
 • Konsolidace obsahu: Sloučení podobných stránek nebo aktualizace obsahu tak, aby byl unikátní, může snížit duplicitu.
 • Nastavení správných parametrů v Google Search Console: Můžete specifikovat, jak vyhledávače mají nakládat s URL parametry.
 • Syndikace s pečlivostí: Pokud publikujete obsah na více webech, zajistěte, aby byl unikátní nebo aby byl použit kanonický odkaz na původní obsah.

Závěr

Duplicitní obsah je běžným problémem, který může negativně ovlivnit SEO a viditelnost vašich webových stránek. Identifikace a řešení duplicity je klíčové pro zajištění optimálního výkonu vašeho webu ve vyhledávačích. Dodržováním osvědčených postupů a využíváním nástrojů pro správu obsahu můžete minimalizovat negativní dopady duplicitního obsahu a zlepšit svou online přítomnost.