Kvalita zdrojového kódu.

Základní ukazatele kvality zdrojového kódu

Pro co možná nejúčinnější optimalizaci webu pro vyhledávače je třeba začít od úplných základů vaší stránky. Tedy od zdrojového kódu. Případná analýza zdrojového kódu by pak měla odhalit většinu důležitých nedostatků a být návodem k jejich nápravě.

Validita zdrojového kódu

Tak jako čte čtenář knihu, tak stejně čte indexovací robot zdrojový kód webové stránky. Chyby ve zdrojovém kódu pak mohou způsobit, že vyhledávač nějakou část webu vůbec nepřečte, anebo ji přečte špatně. Dopadne tak stejně jako čtenář knihy, který narazil na chybně napsanou nebo formulovanou pasáž. Chyby bezpečně odhalí analýza zdrojového kódu a je pak už jen na vás nebo na programátorovi tyto nedostatky odstranit.

Sémantika a tvorba webů

Pokud mluvíme o sémantice v souvislosti s tvorbou webových stránek, máme nejčastěji na mysli tu, která se týká HTML tagů. Ty jsou zajímavé hned ze dvou důvodů. Zaprvé, líbí se vyhledávačům. A zadruhé, líbí se také uživatelům. Mezi HTML tagy řadíme nadpisy (H1, H2, H3, …) a dále tagy, které pracují přímo s textem (nejčastěji tagy <strong> a <em> pro kurzívu).

Nadpisy

Používání nadpisů je pro přehledné a dobře optimalizované stránky nesmírně důležité. Pomáhají totiž logicky strukturovat text stránky. Čtenář textu i vyhledávač tak snadno a rychle pozná, o čem nadpisem uvozený odstavec je a to usnadňuje jejich práci.

Tagy <strong>, <b>

Používáte-li HTML tagy <b> a <strong>, pak se ochuzujete o skvělou možnost ukázat vyhledávači, co je na vašich stránkách důležité. Třeba zrovna vámi vybrané klíčové slovo.

Použití meta tagů

Vedle klasických HTML tagů je vhodné využívat tzv. meta tagy. Chybí-li tyto tagy na vaší stránce, je dobré je začít používat. Nejdůležitějším z nich je meta tag title, což je vlastně titulek stránky. Druhým důležitým meta tagem je meta description. To je naopak popisek stránky. Ač význam těchto meta tagů klesá, rozhodně nic nezkazíte jejich vyplněním. Jinak je tomu u meta keyword. Jeho význam je dnes spíše historický. Podle všeho ho všechny důležité vyhledávače úplně ignorují a jeho vyplnění je tak prachobyčejnou ztrátou vašeho drahocenného času.