Výhody a nevýhody tvorby webu

Jak vytvořit webové stránky

Před tvorbou webu si vždy položte základní otázky:

  • Má web uspět v konkurenčním prostředí?
  • Má mě živit a přivádět nové zákazníky?

Od odpovědí na tyto otázky by se měla odvíjet volba způsobu tvorby webu. Pokud chcete vytvořit web pro kadeřnici z Horní Lhoty, na kterém se mají zákazníci dočíst, kdy má otevřeno a za kolik stříhá, můžete s klidem zvolit první nebo druhou možnost. Pokud ovšem má web uspět v konkurenčním prostředí a přivádět vám nové klienty, měli byste raději uvažovat o třetí, nebo čtvrté možnosti.

1. Tvoříme web svépomocí

Výhody a pozitiva

Toto řešení je vhodné pro malé soukromé weby a živnostníky podnikající v nekonkurenčním prostředí. Jeho jednoznačnou výhodou je nízká, nebo nulová pořizovací cena. Neplatíte grafika, programátora a věnujete tvorbě pouze čas. Můžete použít hotový tvořící systém, jako je WIX, nebo Webnode. Tyto tvořiče jsou jednoduché, a mají předpřipravené šablony. Jestliže jste zdatnější, nabízí se redakční systémy, jako je například WordPress, Joomla a další. Pokud umíte programovat, pak pochopitelně lze vytvořit web i zcela od píky pomocí Html, Php a dalších technologií.

Nevýhody a rizika

Nejpodstatnějším rizikem je úroveň znalostí tvůrce webu. Aby byl web úspěšný, je potřeba umět udělat analýzu klíčových slov, vytvořit podle ní informační architekturu, vědět jak udělat správně web z hlediska UX (tedy jak ho udělat přívětivý a funkční pro klienty), umět vytvořit grafiku nebo alespoň správně barevně a stylově web vyladit. Poté je potřeba vědět, jak napsat hezké a zajímavé texty, které budou pilířem kvalitního SEO, tedy optimalizace pro vyhledávače. SEO je zcela samostatným oborem, jehož znalost bývá u tvůrců často velmi pochybná. No a to jsme ještě nezačali pracovat s redakčním systémem, nebo dokonce programovat. Tam může nastat (podle složitosti webu) nekonečné množství zádrhelů. Nechci vás tímto výčtem nijak zrazovat od tvorby webu vlastními silami, ale považoval jsem za dobré tyto věci popsat. Pokud si přesto troufáte na tvorbu sami, tak myslete alespoň na to, že ne každá rada, které se vám dostane na internetových fórech a sociálních sítích, je správná.

Další samostatnou kapitolou je volba hostingu, se kterou si budete muset poradit sami bez odborné pomoci. Zde obecně platí, že levné hostingové služby bývají nekvalitní. A to i přesto, že dle zveřejněných parametrů jsou velmi podobné těm dražším. Ďábel je totiž ukryt v detailech, které popsat nelze. Často u nich bývá pochybná kvalita podpory, menší spolehlivost serverů, pochybná kvalita zálohování, nízká ochota techniků a další důležité věci skryté oku laika.

2. Web od kamaráda

Výhody a pozitiva

Vytvoření webu kamarádem či studentem za pár korun má zhruba stejné výhody jako tvorba svépomocí. Ani tento způsob tedy nemusí vést k dobrým výsledkům, ale je v určitých případech použitelný.

Nevýhody a rizika

Kromě výše uvedených rizik, která jsou shodná s tvorbou webu svépomocí, bych ještě zmínil jedno lidské. Může se vám totiž stát, že pokud web nebude správně fungovat, nebo kamarád nesplní co slíbil, zničíte si třeba i léta trvající přátelství. Zdá se to být nepravděpodobné, ale přesto se to bohužel občas stává.

3. Profi web od freelancerů

Výhody a pozitiva

Toto řešení je výborné pro menší projekty, živnostníky, malé a střední firmy. Freelanceři jsou svobodní lidé, tedy živnostníci, kteří umějí svoji práci do té míry, že si mohou dovolit pracovat sami na sebe, ale často mají úzké vazby na lidi s jinými potřebnými dovednostmi, se kterými opakovaně spolupracují. Dochází tedy často k vytvoření ucelených týmů, které jsou schopné díky dobré dělbě práce zrealizovat i složitější zakázky. To je ostatně i náš případ, tedy případ Proweby.cz. Nespornou výhodou tohoto řešení je cena, která bývá sice vyšší než když si web děláte sami, nebo ho tvořil kamarád, ale často i poloviční, než jsou ceny agenturní. Pracujeme totiž každý samostatně, nemáme kanceláře, neživíme sekretářky, auta a máme minimální náklady při stejné kvalitě odvedené práce, jakou nabízejí agentury.

Nevýhody a rizika

Nevýhodou jsou omezené služby. Freelanceři umějí jen určitý okruh činností. Ano, mohou si také najmout externí spolupracovníky tak, jako agentury, ale to už není práce pod jednou střechou, která je právě typická pro agentury.

4. Profi web od agentury

Výhody a pozitiva

Agentury zpravidla nabízejí vše pod jednou střechou a můžete si s nimi troufnout i na velké projekty například pro s.r.o., větší organizace, nebo nadnárodní korporace. Je tomu tak díky tomu, že většinou mají dostatek zaměstnanců. Umějí tedy poskytnout klientovi komplexní služby nejen v oblasti tvorby webových stránek, ale i při následných činnostech. To může být výhodou především pokud potřebujete řešit dodavatelsky celý marketing a nechcete zadávat práci více firmám, které by nemusely být schopné svoje činnosti dobře koordinovat.

Nevýhody a rizika

Nejmarkantnější nevýhodou je pochopitelně cena. Pokud chcete mít excelentní služby, musíte si vybrat dobrou agenturu, která vám nabídne plný servis. To ovšem něco stojí. Zpravidla jsou agenturní ceny zhruba dvakrát, ale někdy i třikrát vyšší než ceny freelancerů.

Autor článku

Přemek Kubák, Tvorba webů Proweby.

Přemek Kubák – Proweby.cz
SEO konzultant a tvůrce webů.
Tel. 777 217 552, E-mail: proweby@proweby.cz

TOP články