Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Featured snippet

Co je Featured snippet

Featured Snippet je speciální formát výsledků vyhledávání, který Google používá k poskytování rychlých a přímých odpovědí na dotazy uživatelů. Tyto odpovědi jsou zobrazovány na vrcholu výsledků vyhledávání v tzv. „pozici nula“ (position zero) a často zahrnují výňatek textu z relevantní webové stránky, který nejlépe odpovídá na dotaz uživatele.

Typy Featured Snippets

Odstavce (Paragraph Snippets)

Tyto snippetky zobrazují krátký textový úryvek, který poskytuje přímou odpověď na dotaz uživatele. Odstavce jsou nejběžnějším typem featured snippet.

Seznamy (List Snippets)

Seznamové snippetky zobrazují odpovědi ve formě očíslovaných nebo odrážkových seznamů. Tento formát je užitečný pro krok za krokem instrukce nebo výčty.

Tabulky (Table Snippets)

Tabulkové snippetky zobrazují odpovědi ve formě tabulek. Tento formát je vhodný pro data, která jsou nejlépe prezentována v řádcích a sloupcích, jako jsou ceny, specifikace produktů nebo časové rozvrhy.

Video Snippets

Tyto snippetky obsahují videa z YouTube nebo jiných video platforem, která poskytují odpovědi na dotazy uživatelů. Video snippetky často obsahují náhled videa a časové značky relevantních částí.

Výhody Featured Snippets

Zvýšená viditelnost

Featured Snippets jsou umístěny na vrcholu výsledků vyhledávání, což znamená, že jsou první věcí, kterou uživatelé vidí. To může zvýšit viditelnost vaší webové stránky a přilákat více návštěvníků.

Větší důvěryhodnost

Být vybrán pro featured snippet může zvýšit důvěryhodnost vaší webové stránky, protože Google vybírá obsah, který považuje za nejrelevantnější a nejpřesnější.

Vyšší míra prokliku (CTR)

Stránky, které se objeví v featured snippets, často zaznamenávají vyšší míru prokliku, protože odpověď je okamžitě viditelná a uživatelé mají tendenci kliknout na zdroj pro další informace.

Jak optimalizovat obsah pro Featured Snippets

Výzkum klíčových slov

Identifikujte dotazy, které mají vysokou pravděpodobnost zobrazení jako featured snippet. Můžete použít nástroje jako Google Search Console, Ahrefs nebo SEMrush k nalezení relevantních klíčových slov a frází.

Strukturovaný obsah

Organizujte svůj obsah jasně a přehledně. Používejte nadpisy (H1, H2, H3) k rozdělení obsahu do logických sekcí. Strukturovaný obsah je snáze pochopitelný pro vyhledávače i uživatele.

Přímé odpovědi

Poskytujte přímé a stručné odpovědi na potenciální dotazy. Odpovědi by měly být krátké, obvykle mezi 40 až 60 slovy, a měly by přímo odpovídat na otázku.

Formátování

Používejte formátování, které odpovídá typu odpovědi, jako jsou seznamy, tabulky nebo odstavce. To usnadňuje Google extrahování odpovědi z vašeho obsahu.

Kvalitní a relevantní obsah

Ujistěte se, že váš obsah je kvalitní a relevantní pro dotazy uživatelů. Aktualizujte svůj obsah pravidelně, aby zůstal aktuální a přesný.

Příklady Featured Snippets

Odstavec Snippet

Dotaz: „Co je featured snippet?“ Odpověď:

<p>Featured Snippet je speciální formát výsledků vyhledávání, který Google používá k poskytování rychlých a přímých odpovědí na dotazy uživatelů.</p>

Seznam Snippet

Dotaz: „Jak upéct koláč?“ Odpověď:

<ol>
<li>Předehřejte troubu na 175°C.</li>
<li>Zamíchejte suché ingredience v míse.</li>
<li>Odděleně od suchých zamíchejte mokré.</li>
<li>Teď je všechny zamíchejte spolu.</li>
<li>Výsledek nalijte do pečící formy.</li>
<li>Pečte 30 - 35 minut.</li>
<li>Před servírováním nechte vychladnout</li>
</ol>

Tabulka Snippet

Dotaz: „Nutriční hodnoty jablka“ Odpověď:

<table>
<tr>
<th>Nutrice</th>
<th>Množství na 100g</th>
</tr>
<tr>
<td>Kalorie</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>Protein</td>
<td>0.3g</td>
</tr>
<tr>
<td>Uhlovodíky</td>
<td>14g</td>
</tr>
<tr>
<td>Vláknina</td>
<td>2.4g</td>
</tr>
</table>

Video Snippet

Dotaz: „Jak zavázat kravatu?“ Odpověď: Video s instrukcemi na YouTube, které obsahuje časové značky pro jednotlivé kroky.

Závěr

Featured Snippets jsou mocným nástrojem pro zvýšení viditelnosti a autority vaší webové stránky ve výsledcích vyhledávání. Optimalizace obsahu pro featured snippets vyžaduje důkladný výzkum klíčových slov, strukturovaný a kvalitní obsah a přímé odpovědi na dotazy uživatelů. Správně optimalizovaný obsah může významně zvýšit návštěvnost a míru prokliku vaší webové stránky.