Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Doorway Page

Co je Doorway Page?

Doorway page (česky také vstupní stránka) je webová stránka, která je vytvořena specificky pro manipulaci s výsledky vyhledávání a přesměrování návštěvníků na jiné stránky. Tyto stránky jsou často optimalizovány pro konkrétní klíčová slova nebo fráze, ale obvykle mají minimální hodnotu pro uživatele a slouží především jako prostředek k zvyšování návštěvnosti jiných stránek.

Charakteristiky doorway pages

 • Nízká hodnota obsahu: Doorway pages často obsahují velmi málo hodnotného obsahu nebo jsou plné klíčových slov, která mají nalákat vyhledávače.
 • Přesměrování: Často automaticky přesměrovávají návštěvníky na jiné stránky pomocí JavaScriptu, meta refresh tagů nebo serverových přesměrování.
 • Duplicitní obsah: Mnoho doorway pages může mít velmi podobný nebo duplicitní obsah, lišící se pouze v použitých klíčových slovech.
 • Manipulace s výsledky vyhledávání: Tyto stránky jsou vytvářeny s cílem manipulovat s algoritmy vyhledávačů a získat vyšší pozice pro konkrétní klíčová slova.

Proč jsou doorway pages problém?

 • Špatná uživatelská zkušenost: Doorway pages mohou vést k frustraci uživatelů, kteří očekávají hodnotný obsah, ale místo toho se setkávají s přesměrováním nebo nekvalitním obsahem.
 • Negativní dopad na SEO: Vyhledávače, jako je Google, považují doorway pages za spamovou techniku a penalizují weby, které je používají. To může vést k poklesu hodnocení ve vyhledávačích nebo k úplnému odstranění webu z indexu vyhledávače.
 • Ztráta důvěry: Weby, které používají doorway pages, mohou ztratit důvěru uživatelů a poškodit svou pověst.

Jak identifikovat doorway pages

 • Nízká hodnota obsahu: Stránky, které neobsahují relevantní nebo hodnotný obsah a jsou plné klíčových slov.
 • Přesměrování: Stránky, které automaticky přesměrovávají návštěvníky na jiný obsah nebo domény.
 • Duplicitní struktura: Více stránek se stejným nebo velmi podobným obsahem, optimalizovaných pro různá klíčová slova.

Příklady praktik doorway pages

 • Mikrostránky: Vytváření velkého počtu malých webů nebo stránek, které jsou všechny zaměřeny na různé varianty klíčových slov, ale všechny vedou k jedné hlavní stránce nebo doméně.
 • Maskované přesměrování: Použití technik, jako je meta refresh nebo JavaScript, k automatickému přesměrování návštěvníků na jiný obsah bez jejich vědomí.

Jak se vyhnout doorway pages

 • Vytvářejte hodnotný obsah: Zaměřte se na tvorbu kvalitního, relevantního a hodnotného obsahu, který přináší užitek vašim návštěvníkům.
 • Optimalizace pro uživatele: Optimalizujte své stránky především pro uživatele, ne pro vyhledávače. Zaměřte se na poskytování dobré uživatelské zkušenosti.
 • Vyhněte se přesměrováním: Používejte přesměrování pouze tehdy, pokud je to nezbytné a vždy s ohledem na uživatelskou zkušenost.

Co dělat, pokud máte doorway pages

 • Odstranit nebo přepracovat: Odstraňte doorway pages nebo je přepracujte tak, aby obsahovaly hodnotný obsah a sloužily skutečným potřebám uživatelů.
 • Zkontrolovat interní odkazy: Zajistěte, že interní odkazy vedou na relevantní a hodnotný obsah, nikoli na doorway pages.
 • Monitorovat SEO: Pravidelně monitorujte své SEO a zkontrolujte, zda nemáte problémy s penalizací kvůli použití doorway pages.

Doorway pages jsou považovány za neetickou a neefektivní techniku SEO, která může vést k penalizaci od vyhledávačů a zhoršení uživatelské zkušenosti. Zaměřte se na tvorbu hodnotného obsahu a optimalizaci stránek pro skutečné potřeby uživatelů, aby vaše webové stránky byly úspěšné a dobře hodnocené ve vyhledávačích.