Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Doménový alias

Co je doménový alias?

Doménový alias je alternativní doménové jméno, které směřuje na stejnou webovou stránku nebo službu jako hlavní doména. Doménové aliasy jsou užitečné pro usnadnění přístupu k webu, branding a marketing, a mohou zlepšit uživatelskou zkušenost tím, že umožňují různé cesty k dosažení stejného cíle.

Význam a využití doménových aliasů

Branding a marketing

Doménové aliasy umožňují firmám a organizacím zaregistrovat několik verzí svého doménového jména pro branding a marketingové účely. Například firma může zaregistrovat jak example.com, tak example.net, a obě domény budou směřovat na stejný web.

Jednodušší přístup

Doménové aliasy mohou být použity k vytvoření jednodušších nebo zapamatovatelnějších adres pro specifické kampaně nebo produkty. Například společnost může mít hlavní doménu example.com a doménový alias summerpromo.example.com pro speciální letní akci.

Ochrana značky

Registrace více doménových aliasů může pomoci chránit značku před cybersquattingem a jinými formami zneužití. Zajištěním všech relevantních variant doménového jména může firma zabránit konkurentům nebo třetím stranám ve využívání těchto domén.

Lokalizace

Pro mezinárodní firmy může být užitečné mít doménové aliasy pro různé jazykové verze nebo geografické oblasti. Například example.com může být hlavní stránka, zatímco de.example.com může být určena pro německy mluvící uživatele.

Jak nastavit doménový alias

Konfigurace DNS záznamů

Nastavení doménového aliasu obvykle zahrnuje úpravu DNS záznamů, konkrétně vytvoření CNAME záznamu. CNAME (Canonical Name) záznam říká DNS systému, že jedna doména je aliasem jiné domény.

Příklad CNAME záznamu

Pokud chcete nastavit alias shop.example.com pro hlavní doménu example.com, přidáte do DNS zóny následující CNAME záznam:

plaintextZkopírovat kódshop IN CNAME example.com

Konfigurace webového serveru

Po nastavení DNS záznamů je třeba nakonfigurovat webový server, aby rozpoznával a správně obsluhoval požadavky přicházející na doménový alias. V závislosti na použitém webovém serveru (např. Apache, Nginx) se konfigurační soubory mohou lišit.

Příklad konfigurace pro Apache

V souboru konfigurace Apache přidejte virtuální hostitele pro doménový alias:

apacheZkopírovat kód<VirtualHost *:80>
  ServerName example.com
  ServerAlias shop.example.com
  DocumentRoot /var/www/example
  <Directory /var/www/example>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>
</VirtualHost>

Příklad konfigurace pro Nginx

V souboru konfigurace Nginx přidejte serverový blok pro doménový alias:

nginxZkopírovat kódserver {
  listen 80;
  server_name example.com shop.example.com;
  root /var/www/example;

  location / {
    try_files $uri $uri/ =404;
  }
}

Email aliasy

Doménové aliasy mohou být také použity pro emailové služby. Můžete například nastavit alias support@example.com, který bude přeposílat e-maily na hlavní e-mailovou adresu support@mainexample.com.

Příklady využití doménových aliasů

 • Marketingové kampaně: summerpromo.example.com, blackfriday.example.com
 • Geografické a jazykové varianty: fr.example.com, es.example.com
 • Ochrana značky: example.net, example.org
 • Jednodušší přístup k různým sekcím webu: blog.example.com, shop.example.com

Shrnutí

Doménový alias je užitečný nástroj pro branding, marketing, zlepšení uživatelské zkušenosti a ochranu značky. Nastavení doménového aliasu zahrnuje úpravu DNS záznamů a konfiguraci webového serveru, aby správně obsluhoval požadavky přicházející na alternativní doménové jméno. Doménové aliasy mohou být také použity pro specifické kampaně, lokalizaci a emailové služby.