Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Dočasné přesměrování 302

Co je Dočasné přesměrování 302?

Dočasné přesměrování 302 je HTTP statusový kód, který informuje vyhledávače a prohlížeče, že požadovaná stránka byla dočasně přesunuta na jinou URL. Tento typ přesměrování říká, že změna je pouze dočasná a původní URL bude v budoucnu znovu dostupná.

Jak funguje přesměrování 302?

Když server vrátí statusový kód 302, prohlížeč automaticky přesměruje uživatele na novou adresu. V praxi to znamená, že když někdo navštíví původní URL, bude okamžitě přesměrován na novou URL, kterou server určí v odpovědi. Vyhledávače zpracují tento kód jako dočasný, což znamená, že nepřenášejí hodnotu SEO z původní stránky na novou.

Kdy použít přesměrování 302?

Krátkodobé změny

Použití přesměrování 302 je vhodné pro situace, kdy plánujete změnu URL adresy jen na krátkou dobu. Například, když provádíte údržbu stránky nebo testujete novou verzi stránky.

A/B testování

Pokud provádíte A/B testování různých verzí vaší stránky, přesměrování 302 může být užitečné pro přesměrování návštěvníků na různé verze stránky, aniž byste ovlivnili původní URL v dlouhodobém měřítku.

Sezónní obsah

Přesměrování 302 může být také využito pro sezónní obsah, kdy chcete dočasně přesměrovat návštěvníky na speciální nabídky nebo události, které jsou aktuální pouze po určitou dobu.

Rozdíl mezi 302 a 301 přesměrováním

Trvalé přesměrování 301

301 přesměrování je trvalé a informuje vyhledávače, že stránka byla trvale přesunuta na novou URL. Tento typ přesměrování přenáší SEO hodnotu z původní URL na novou URL, což znamená, že veškerý link juice a autorita budou předány nové adrese.

Dočasné přesměrování 302

Na rozdíl od 301, přesměrování 302 nepřenáší SEO hodnotu na novou URL. Vyhledávače stále indexují původní URL a považují ji za hlavní, což znamená, že dočasná adresa nezíská žádnou dlouhodobou autoritu.

Jak nastavit přesměrování 302?

Přesměrování pomocí .htaccess (Apache)

V případě, že váš server běží na Apache, můžete nastavit přesměrování 302 pomocí souboru .htaccess:

Redirect 302 /stara-stranka.html http://www.example.com/nova-stranka.html

Přesměrování pomocí Nginx

Pro servery běžící na Nginx můžete použít následující konfiguraci v souboru konfigurace serveru:

server {
location /stara-stranka.html {
return 302 http://www.example.com/nova-stranka.html;
}
}

Přesměrování v PHP

Pokud chcete přesměrování nastavit přímo ve skriptu PHP, můžete použít následující kód:

header("Location: http://www.example.com/nova-stranka.html", true, 302);
exit();

Dopady na SEO

Přesměrování 302 by mělo být používáno pouze tehdy, když je změna skutečně dočasná. Vyhledávače nepřenášejí SEO hodnotu na novou URL, což může mít za následek ztrátu návštěvnosti a hodnocení, pokud by mělo být přesměrování trvalé. Pokud plánujete trvalou změnu, je vždy lepší použít 301 přesměrování.

Závěr

Dočasné přesměrování 302 je užitečný nástroj pro krátkodobé změny a testování, ale je důležité jej správně používat, aby nedošlo k negativnímu dopadu na SEO. Pokud jste si jisti, že přesměrování bude trvalé, zvažte raději použití přesměrování 301, aby byla zachována hodnota a autorita vaší původní stránky.