Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Deep Link

Co je Deep Link?

Deep link je hypertextový odkaz, který vede uživatele přímo na specifický obsah nebo stránku hluboko uvnitř webové stránky nebo aplikace, místo na její úvodní (domovskou) stránku. Deep linking je běžně používán k zajištění lepší uživatelské zkušenosti tím, že umožňuje uživatelům rychle a efektivně přistupovat k relevantnímu obsahu.

Typy deep linků

 • Webové deep linky: Odkazy, které vedou uživatele na specifickou stránku nebo obsah na webové stránce. <a href="https://example.com/article/12345">Přečtěte si náš nejnovější článek</a>
 • Mobilní deep linky: Odkazy, které vedou uživatele přímo na specifický obsah v mobilní aplikaci. Existují tři hlavní typy mobilních deep linků:
  • Traditional deep links: Fungují pouze, pokud je aplikace již nainstalována. Pokud není aplikace nainstalována, odkaz nefunguje.
  • Deferred deep links: Fungují i v případě, že aplikace není nainstalována. Po kliknutí na odkaz je uživatel přesměrován na obchod s aplikacemi (např. Google Play nebo App Store) k instalaci aplikace, a po jejím otevření je přesměrován na specifický obsah.
  • Contextual deep links: Fungují jako deferred deep links, ale navíc umožňují předat kontextové informace (např. doporučení, personalizace), které jsou použity při otevření aplikace.

Výhody deep linků

 • Zlepšená uživatelská zkušenost: Umožňují uživatelům rychle a snadno přistupovat k relevantnímu obsahu, což zlepšuje celkovou zkušenost.
 • Vyšší míra konverze: Přímé odkazy na specifický obsah mohou zvýšit šance na konverzi, protože uživatelé nemusí procházet celou webovou stránku nebo aplikaci.
 • Efektivní marketingové kampaně: Deep linky mohou být použity v marketingových kampaních, e-mailech, sociálních médiích a dalších kanálech, aby nasměrovaly uživatele na konkrétní obsah nebo nabídky.
 • Lepší SEO: Použití deep linků může zlepšit SEO, protože vyhledávače hodnotí stránky podle relevantnosti a kvality odkazovaného obsahu.

Příklady použití deep linků

 • E-commerce: Odkazování uživatelů přímo na stránku produktu, místo na úvodní stránku obchodu. <a href="https://eshop.com/product/98765">Koupit nyní: Nejnovější chytrý telefon</a>
 • Obsahové weby: Odkazování čtenářů na konkrétní články nebo příspěvky v blogu. <a href="https://blog.com/post/5678">Přečtěte si nejnovější příspěvek na našem blogu</a>
 • Sociální média: Sdílení deep linků na sociálních médiích pro přímé odkazy na specifický obsah. <a href="https://socialmedia.com/post/abcd1234">Podívejte se na tento zajímavý příspěvek</a>
 • Mobilní aplikace: Použití deep linků k otevření specifických stránek nebo funkcí v mobilní aplikaci. <a href="myapp://path/to/content">Otevřít v aplikaci</a>

Implementace mobilních deep linků

Android (pomocí Intent Filters)

<activity android:name="com.example.DeepLinkActivity">
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.VIEW" />
<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
<category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
<data android:scheme="https" android:host="example.com" android:pathPrefix="/path/to/content" />
</intent-filter>
</activity>

iOS (pomocí URL Schemes nebo Universal Links)

URL Schemes

func application(_ application: UIApplication, open url: URL, options: [UIApplication.OpenURLOptionsKey : Any] = [:]) -> Bool {
if url.scheme == "myapp" {
// Handle deep link
return true
}
return false
}

Universal Links

<apple-app-site-association>
{
"applinks": {
"apps": [],
"details": [
{
"appID": "ABCDE12345.com.example.app",
"paths": [ "/path/to/content/*" ]
}
]
}
}
</apple-app-site-association>

Deep linking je důležitý nástroj pro poskytování přímého a relevantního přístupu k obsahu, zlepšování uživatelské zkušenosti a zvýšení efektivity marketingových kampaní. Implementace deep linků může výrazně přispět k úspěchu vašich webových stránek nebo mobilních aplikací.