Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

De-index

Co je De-index?

De-index je proces, při kterém vyhledávače, jako je Google, odstraňují určitou webovou stránku nebo celý web z jejich indexu. Když je stránka de-indexována, znamená to, že se přestane zobrazovat ve výsledcích vyhledávání. De-indexace může být záměrná, provedená vlastníkem webu, nebo může být důsledkem opatření vyhledávače v reakci na porušení pravidel a směrnic.

Důvody pro de-indexaci

 • Záměrná de-indexace: Webmasteři nebo SEO specialisté mohou chtít dočasně nebo trvale odstranit stránky z indexu vyhledávače, například při přepracování webu, migraci obsahu nebo odstranění citlivých informací.
 • Porušení směrnic vyhledávače: Vyhledávače mohou de-indexovat stránky, které porušují jejich pravidla, jako je použití black-hat SEO technik, duplicitní obsah, spam nebo malware.
 • Nesprávné nastavení: Stránky mohou být omylem de-indexovány kvůli nesprávnému použití souboru robots.txt, meta tagu „noindex“ nebo jiných technických chyb.

Jak záměrně de-indexovat stránku

Použití meta tagu „noindex“

Přidání meta tagu „noindex“ do hlavičky HTML dokumentu sdělí vyhledávačům, že danou stránku nemají indexovat.

<head>
<meta name="robots" content="noindex">
</head>

Aktualizace souboru robots.txt

Soubor robots.txt může být použit k zablokování procházení určitých částí webu vyhledávači. Přidání pravidla „Disallow“ zablokuje přístup k dané části webu.

User-agent: *
Disallow: /private-directory/

Použití nástroje pro odstranění URL

Nástroje jako Google Search Console poskytují funkce pro dočasné odstranění URL z indexu Google.

 • Přihlaste se do Google Search Console.
 • Přejděte na „Odebrání“ v sekci „Index“.
 • Zadejte URL adresu, kterou chcete odstranit, a požádejte o její odstranění.

Jak zjistit, zda byla stránka de-indexována

 • Použití operátoru site:: Můžete použít vyhledávací operátor site:, abyste zjistili, zda je stránka indexována. Například site:example.com zobrazí všechny stránky z domény example.com, které jsou v indexu Google.
 • Kontrola v Google Search Console: Google Search Console poskytuje přehled o indexovaných stránkách a upozorní na případné problémy s indexací.
 • Nástroje pro analýzu SEO: Existují různé nástroje pro SEO, které mohou monitorovat stav indexace vašich stránek.

Jak obnovit de-indexovanou stránku

Pokud byla stránka omylem de-indexována nebo pokud jste vyřešili problém, který vedl k de-indexaci, můžete požádat o její znovuindexování.

Odstranění meta tagu „noindex“

Odstraňte meta tag „noindex“ z hlavičky HTML dokumentu.

<head>
<!-- <meta name="robots" content="noindex"> -->
</head>

Aktualizace souboru robots.txt

Odstraňte nebo upravte pravidlo „Disallow“ v souboru robots.txt, aby se stránka mohla znovu procházet.

User-agent: *
Allow: /private-directory/

Požádání o reindexaci v Google Search Console

 • Přihlaste se do Google Search Console.
 • Přejděte na „Kontrola URL“ v sekci „Pokrytí“.
 • Zadejte URL adresu a požádejte o její znovuindexování.

De-indexace je důležitý nástroj pro správu viditelnosti webového obsahu ve vyhledávačích. Pochopení, jak a kdy použít de-indexaci, může pomoci při správě a optimalizaci vaší online přítomnosti.