Autoritativnost

Kocitace

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Kocitace je SEO technika, kdy dvě webové stránky jsou citovány třetí stranou, což zvyšuje jejich vnímanou relevanci a autoritu.

  • Proweby.cz
  • 16. 7. 2024
  • K.