Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

In app reklamy

Co jsou In app reklamy

In-app reklamy jsou reklamní formáty, které se zobrazují přímo uvnitř mobilních aplikací. Tento typ reklamy je stále populárnější díky rostoucímu počtu uživatelů mobilních zařízení a času stráveného v aplikacích. In-app reklamy mohou být velmi efektivní, protože umožňují inzerentům oslovit uživatele v prostředí, kde tráví značné množství času, a nabízejí různé možnosti cílení a interakce.

Typy in-app reklam

Bannerové reklamy

 • Umístění: Bannerové reklamy se zobrazují na horní nebo dolní části obrazovky aplikace.
 • Formát: Jsou to statické nebo animované grafické reklamy, které zabírají pouze malou část obrazovky.
 • Výhody: Nenarušují uživatelský zážitek a jsou snadno implementovatelné.

Intersticiální reklamy

 • Umístění: Intersticiální reklamy se zobrazují na celé obrazovce v přechodových okamžicích, například mezi úrovněmi hry nebo během načítání obsahu.
 • Formát: Tyto reklamy mohou být statické nebo interaktivní, včetně obrázků, videí a animací.
 • Výhody: Nabízejí vyšší míru zapojení uživatelů díky své velikosti a umístění na celé obrazovce.

Nativní reklamy

 • Umístění: Nativní reklamy jsou integrované do obsahu aplikace tak, aby co nejvíce zapadaly do jejího designu a uživatelského prostředí.
 • Formát: Mohou to být články, obrázky, videa nebo doporučení produktů, které se vizuálně podobají organickému obsahu aplikace.
 • Výhody: Zvyšují šanci na interakci, protože nepůsobí rušivě a často jsou vnímány jako přirozená součást aplikace.

Video reklamy

 • Umístění: Video reklamy se mohou zobrazovat jako intersticiální reklamy nebo v rámci jiných formátů, jako jsou nativní reklamy.
 • Formát: Krátká videa, často o délce 15 až 30 sekund, která mohou být přeskakovatelná nebo nepřeskakovatelná.
 • Výhody: Vysoká míra zapojení a možnost vyprávět příběh nebo představit produkt detailněji.

Odměňované reklamy

 • Umístění: Odměňované reklamy se zobrazují v aplikacích, které uživatelům nabízejí odměnu za zhlédnutí reklamy, například další životy ve hře nebo virtuální měnu.
 • Formát: Nejčastěji video reklamy, ale mohou to být i jiné interaktivní formáty.
 • Výhody: Vysoká míra zapojení a pozitivní uživatelský zážitek, protože uživatelé dobrovolně sledují reklamy výměnou za odměny.

Výhody in-app reklam

Vysoká míra zapojení

Uživatelé tráví v aplikacích značné množství času a jsou více zapojeni do prostředí aplikace, což zvyšuje šance na interakci s reklamou.

Pokročilé cílení

In-app reklamy umožňují pokročilé cílení na základě demografických údajů, geografické polohy, chování uživatelů a dalších parametrů, což zvyšuje efektivitu reklamních kampaní.

Přesné měření výkonu

Reklamní platformy pro in-app reklamy nabízejí přesné nástroje pro měření výkonu kampaní, včetně metrik jako počet zobrazení, kliknutí, míra prokliku (CTR), konverze a návratnost investic (ROI).

Flexibilita formátů

In-app reklamy nabízejí širokou škálu formátů, které mohou být přizpůsobeny různým typům aplikací a uživatelským zkušenostem, což umožňuje inzerentům najít ten nejvhodnější formát pro jejich cíle.

Nevýhody in-app reklam

Možné rušení uživatelů

Některé formáty, jako jsou intersticiální reklamy, mohou být vnímány jako rušivé, pokud nejsou správně implementovány nebo pokud se zobrazují příliš často.

Ad-blockery

I když ad-blockery jsou méně časté v mobilních aplikacích než v prohlížečích, stále existují a mohou snížit dosah reklamních kampaní.

Náklady na vývoj

Vytvoření vysoce kvalitních a efektivních in-app reklam může být nákladné, zejména u formátů, které vyžadují interaktivní nebo video obsah.

Jak implementovat in-app reklamy

Výběr správné platformy

 • Reklamní sítě: Vyberte si renomovanou reklamní síť, která nabízí in-app reklamy, jako jsou Google AdMob, Facebook Audience Network, Unity Ads nebo MoPub.
 • Integrace SDK: Integrujte sadu SDK (Software Development Kit) vybrané reklamní sítě do své aplikace, aby bylo možné zobrazovat reklamy.

Optimalizace umístění a frekvence

 • Strategické umístění: Umístěte reklamy na místa v aplikaci, kde nebudou příliš rušivé, například mezi úrovněmi hry nebo během načítání obsahu.
 • Kontrola frekvence: Nastavte frekvenci zobrazování reklam tak, aby nedocházelo k přesycení uživatelů reklamami.

Testování a analýza

 • A/B testování: Provádějte A/B testování různých formátů a umístění reklam, abyste zjistili, které nejlépe fungují pro vaše publikum.
 • Monitorování výkonu: Sledujte metriky výkonu reklamních kampaní a optimalizujte je na základě získaných dat.

Závěr

In-app reklamy jsou výkonným nástrojem pro inzerenty, kteří chtějí oslovit uživatele mobilních aplikací. Nabízejí vysokou míru zapojení, pokročilé možnosti cílení a širokou škálu formátů, které mohou být přizpůsobeny různým potřebám a cílům. Přestože mohou mít některé nevýhody, jako je potenciální rušení uživatelů nebo náklady na vývoj, jejich správná implementace a optimalizace může vést k významným přínosům a úspěšným reklamním kampaním.