Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Guerilla marketing

Co je Guerilla marketing

Guerilla marketing je nekonvenční forma marketingu, která využívá neobvyklé a kreativní metody k propagaci produktů nebo služeb s minimálním rozpočtem. Tato strategie se často zaměřuje na vytváření silného dojmu, generování virálního efektu a přitahování pozornosti prostřednictvím šokujících, zábavných nebo nečekaných aktivit. Guerilla marketing může být velmi efektivní pro malé podniky, startupy a neziskové organizace, které nemají velké marketingové rozpočty.

Hlavní charakteristiky guerilla marketingu

Kreativita a inovace

Guerilla marketing se vyznačuje vysokou mírou kreativity a inovace. Cílem je překvapit a zaujmout cílové publikum prostřednictvím neobvyklých a originálních metod.

Nízký rozpočet

Jedním z klíčových aspektů guerilla marketingu je využití minimálního rozpočtu k dosažení maximálního efektu. To zahrnuje využití existujících zdrojů a nekonvenčních kanálů k šíření zprávy.

Virální potenciál

Guerilla marketingové kampaně často usilují o vytváření virálního efektu, kde se zpráva rychle šíří mezi lidmi prostřednictvím sociálních médií, sdílení a ústního podání.

Interaktivita

Tyto kampaně často zahrnují interaktivní prvky, které zapojují cílové publikum a vytvářejí osobní zkušenost s produktem nebo značkou.

Typy guerilla marketingových taktik

Ambient marketing

 • Použití veřejných prostor: Využití veřejných prostor, jako jsou ulice, parky nebo nákupní centra, k umístění neobvyklých a výrazných reklamních předmětů nebo instalací.
 • Příklady: Grafity, 3D malby na chodnících, neobvyklé billboardy.

Flash mob

 • Organizované akce: Skupina lidí se náhle shromáždí na veřejném místě a provede krátkou a nečekanou akci, která přitahuje pozornost a je často zaznamenána a sdílena online.
 • Příklady: Hromadné tančení, inscenované výstupy, synchronizované aktivity.

Virální marketing

 • Šíření obsahu online: Vytváření zábavných, šokujících nebo inspirativních videí, obrázků nebo příběhů, které jsou navrženy tak, aby se rychle šířily prostřednictvím sociálních médií a dalších online platforem.
 • Příklady: Virální videa, memy, online soutěže.

Experiential marketing

 • Interaktivní zážitky: Vytváření interaktivních zážitků, které umožňují lidem přímo zažít produkt nebo značku v neobvyklém nebo zapamatovatelném kontextu.
 • Příklady: Pop-up obchody, interaktivní výstavy, demonstrace produktů na veřejných místech.

Stealth marketing

 • Skrytá propagace: Používání neviditelných nebo nenápadných metod k propagaci produktu nebo značky, aniž by si to cílové publikum okamžitě uvědomilo.
 • Příklady: Produktové umístění ve filmech nebo televizních pořadech, skrytá reklama v obsahu influencerů.

Příklady úspěšných guerilla marketingových kampaní

Red Bull Stratos

Red Bull financoval skok Felixe Baumgartnera z okraje vesmíru, což bylo široce sledované a sdílené po celém světě. Tato událost nejen propagovala značku Red Bull, ale také vytvořila významnou mediální pozornost a virální efekt.

Coca-Cola Happiness Machine

Coca-Cola umístila speciálně upravený automat na nápoje do univerzitního kampusu, který náhodně rozdával dárky a nápoje. Akce byla zaznamenána a sdílena online, což vedlo k vysoké virálnosti a pozitivnímu vnímání značky.

IKEA Guerilla Marketing

IKEA umístila své produkty na neobvyklá místa ve městech, jako jsou autobusové zastávky a parky, čímž vytvořila interaktivní a zábavné zážitky pro lidi a zvýšila povědomí o svých produktech.

Výhody a nevýhody guerilla marketingu

Výhody

 • Vysoká efektivita nákladů: Guerilla marketing může dosáhnout velkých výsledků s minimálním rozpočtem.
 • Vysoká zapamatovatelnost: Neobvyklé a kreativní kampaně zanechávají silný dojem a zvyšují zapamatovatelnost značky.
 • Virální potenciál: Kampaně mají potenciál rychle se šířit a dosáhnout širokého publika prostřednictvím sociálních médií a sdílení.

Nevýhody

 • Nepředvídatelné výsledky: Výsledky guerilla marketingových kampaní mohou být nepředvídatelné a závisí na mnoha faktorech, včetně reakce veřejnosti.
 • Možné negativní reakce: Pokud je kampaň vnímána jako nevhodná nebo neetická, může vyvolat negativní reakce a poškodit pověst značky.
 • Právní a regulační rizika: Některé guerilla marketingové aktivity mohou porušovat místní zákony nebo předpisy, což může vést k právním problémům.

Závěr

Guerilla marketing je kreativní a efektivní způsob, jak propagovat produkty nebo služby s minimálním rozpočtem. Tato strategie využívá neobvyklé a inovativní metody k přitahování pozornosti a vytváření virálního efektu. Přestože může přinést vysoké výsledky, je důležité pečlivě plánovat a zvážit možné rizika a reakce cílového publika. Pokud je správně proveden, může guerilla marketing výrazně zvýšit povědomí o značce a zapamatovatelnost.