Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Google Pigeon

Co je Google Pigeon

Google Pigeon je algoritmická aktualizace vyhledávače Google, která byla spuštěna v červenci 2014. Cílem tohoto update bylo zlepšit místní výsledky vyhledávání a poskytnout uživatelům relevantnější a přesnější výsledky při hledání lokálních služeb a podniků. Google Pigeon zlepšil propojení mezi lokálním algoritmem a hlavním algoritmem vyhledávače, což vedlo k přesnějšímu hodnocení místních výsledků.

Hlavní změny přinesené Google Pigeon

Zlepšení místního vyhledávání

Google Pigeon se zaměřil na zlepšení výsledků místního vyhledávání tím, že zvýšil význam a relevanci lokálních výsledků. Aktualizace zahrnovala zlepšení přesnosti a relevance výsledků pro dotazy s místním záměrem, což znamená, že uživatelé hledající místní podniky a služby dostávají přesnější informace.

Propojení lokálního a hlavního algoritmu

Pigeon aktualizace zlepšila propojení mezi lokálním algoritmem a hlavním algoritmem vyhledávače. To znamená, že faktory ovlivňující hlavní výsledky vyhledávání, jako jsou zpětné odkazy a doménová autorita, nyní více ovlivňují i místní výsledky vyhledávání.

Vylepšení hodnocení lokálních výsledků

Google Pigeon přinesl změny ve způsobu hodnocení místních výsledků, což zahrnovalo zohlednění faktorů jako je vzdálenost, relevance a důležitost lokálních podniků. Tyto faktory nyní hrají větší roli při určování, které místní podniky se objeví ve výsledcích vyhledávání.

Změny v zobrazení lokálních výsledků

Po aktualizaci Google Pigeon došlo k úpravám v zobrazení místních výsledků. Počet výsledků v místních balíčcích (local packs) byl snížen z deseti na tři až sedm, což znamená, že méně místních podniků se zobrazuje na první stránce výsledků vyhledávání. To zvýšilo konkurenci mezi místními podniky o první pozice.

Jak se přizpůsobit změnám způsobeným Google Pigeon

Optimalizace pro místní SEO

Pro úspěšné místní SEO je důležité optimalizovat webové stránky a firemní profily tak, aby byly dobře viditelné pro místní uživatele. Následující kroky mohou pomoci zlepšit místní hodnocení:

Vytvoření a optimalizace Google My Business profilu

 • Registrace: Vytvořte nebo nárokujte svůj profil na Google My Business (GMB).
 • Úplné vyplnění informací: Zajistěte, aby byly všechny informace o vašem podniku kompletní a přesné, včetně názvu, adresy, telefonního čísla, otevírací doby a kategorie.
 • Fotografie a aktualizace: Přidejte kvalitní fotografie a pravidelně aktualizujte svůj profil, aby byl atraktivní a aktuální pro uživatele.
 • Získávání recenzí: Povzbuzujte spokojené zákazníky, aby zanechali recenze na vašem GMB profilu. Pozitivní recenze mohou výrazně zlepšit vaše hodnocení.

Optimalizace webových stránek pro místní vyhledávání

 • Lokální klíčová slova: Používejte lokální klíčová slova ve vašem obsahu, meta popiscích a titulcích, aby bylo jasné, že nabízíte služby nebo produkty v konkrétní lokalitě.
 • NAP informace: Ujistěte se, že informace o názvu, adrese a telefonním čísle (NAP) jsou konzistentní na celém vašem webu i na externích stránkách, jako jsou adresáře a sociální sítě.
 • Lokální obsah: Vytvářejte obsah zaměřený na místní události, novinky a témata, která jsou relevantní pro vaši komunitu.

Budování kvalitních zpětných odkazů

 • Lokální odkazy: Získávejte zpětné odkazy z místních webů, jako jsou lokální noviny, adresáře, blogy a obchodní komory.
 • Partnerství: Navazujte partnerství s jinými místními podniky a organizacemi, které mohou odkázat na váš web.

Mobilní optimalizace

 • Responzivní design: Zajistěte, aby váš web byl optimalizován pro mobilní zařízení, protože mnoho uživatelů hledá místní služby na svých telefonech.
 • Rychlost načítání: Optimalizujte rychlost načítání vašich stránek, aby uživatelé měli pozitivní zkušenost při návštěvě vašeho webu.

Výhody Google Pigeon

Relevance a přesnost

Google Pigeon zlepšil relevanci a přesnost místních výsledků vyhledávání, což znamená, že uživatelé nyní snadněji najdou místní podniky a služby, které odpovídají jejich potřebám.

Zvýšená konkurence

Snížení počtu výsledků v místních balíčcích zvýšilo konkurenci mezi místními podniky, což motivuje podniky k zlepšování svých SEO strategií a poskytování lepších služeb zákazníkům.

Integrace s hlavním algoritmem

Integrace lokálního algoritmu s hlavním algoritmem vyhledávače znamená, že místní podniky mohou těžit z kvalitních odkazů a autoritativních webů, což zlepšuje jejich celkové hodnocení ve výsledcích vyhledávání.

Závěr

Google Pigeon je významná aktualizace, která zlepšila způsob, jakým Google zpracovává a hodnotí místní výsledky vyhledávání. Tato aktualizace zvýšila důraz na kvalitu a relevanci místních výsledků, což znamená, že podniky musí přizpůsobit své SEO strategie a zaměřit se na optimalizaci pro místní vyhledávání. Správné využití Google My Business, optimalizace webových stránek pro místní klíčová slova a získávání kvalitních zpětných odkazů jsou klíčové kroky k úspěchu v éře Google Pigeon.