Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Google BERT Update

Co je Google BERT Update

BERT, což je zkratka pro Bidirectional Encoder Representations from Transformers, je technologie zpracování přirozeného jazyka (NLP) vyvinutá Googlem. Tento algoritmus byl poprvé představen v roce 2018 a v říjnu 2019 byl integrován do vyhledávače Google, což přineslo významné zlepšení ve schopnosti Google chápat a interpretovat složité vyhledávací dotazy.

Co je BERT?

BERT je hluboký neurální síťový model, který je schopen chápat kontext slov v hledaném dotazu. Na rozdíl od předchozích modelů, které analyzovaly text sekvenčně (zleva doprava nebo zprava doleva), BERT analyzuje text bidirekcionálně, což znamená, že bere v úvahu kontext slov před i za konkrétním slovem. Tímto způsobem BERT lépe rozumí nuancím a významům složitých frází.

Klíčové vlastnosti BERT

  • Bidirekcionální zpracování: Analyzuje texty jak zleva doprava, tak zprava doleva, což umožňuje lepší pochopení kontextu.
  • Předtrénování na velkých korpusech: BERT byl předtrénován na velkých textových korpusech, včetně celé Wikipedie, což mu umožňuje rozpoznat různé kontexty a významy slov.
  • Transfer learning: Po předtrénování může být BERT jemně doladěn pro specifické úkoly zpracování přirozeného jazyka.

Dopad BERT na vyhledávání Google

Vylepšení pochopení dotazů

Před zavedením BERT měly vyhledávací algoritmy problémy s pochopením složitějších dotazů, zejména těch, které zahrnovaly předložky a složité fráze. BERT výrazně zlepšil schopnost Google rozumět přirozenému jazyku tím, že lépe interpretuje význam jednotlivých slov v kontextu celého dotazu.

Přesnější výsledky

Díky lepšímu porozumění dotazům je Google nyní schopen poskytovat přesnější a relevantnější výsledky. To znamená, že uživatelé dostávají odpovědi, které lépe odpovídají jejich skutečným potřebám a otázkám.

Příklady vylepšení

  • Dotazy s předložkami: BERT pomáhá Google lépe rozumět dotazům, které závisí na předložkách (například „to“ a „for“), které mění význam věty. Například dotaz „2019 brazil traveler to USA need a visa“ je nyní lépe pochopen jako „brazilský cestovatel do USA potřebuje vízum“.
  • Dlouhé dotazy: BERT také zlepšuje pochopení dlouhých a složitých dotazů. Například při dotazu „Can you get medicine for someone pharmacy“ Google nyní lépe chápe, že uživatel hledá informace o tom, zda může vyzvednout léky pro někoho jiného v lékárně.

Jak se přizpůsobit změnám způsobeným BERT

Kvalitní obsah

BERT zdůrazňuje důležitost kvalitního a dobře napsaného obsahu. Zaměřte se na vytváření obsahu, který je srozumitelný, relevantní a odpovídá na konkrétní otázky uživatelů.

Přirozený jazyk

Optimalizujte svůj obsah pro přirozený jazyk. To znamená psát texty tak, jak by je lidé skutečně říkali nebo hledali, místo používání umělých a nepřirozených frází jen kvůli SEO.

Důraz na kontext

Věnujte pozornost kontextu ve vašem obsahu. BERT lépe rozumí nuancím a vztahům mezi slovy, takže je důležité, aby vaše texty byly jasné a kontextuálně správné.

Strukturovaný obsah

Používejte strukturovaný obsah, jako jsou nadpisy, odstavce, seznamy a tabulky, které usnadňují pochopení a interpretaci textu jak pro uživatele, tak pro vyhledávače.

Budoucí vývoj a dopad BERT

BERT je jen jedním z kroků v neustálém vývoji zpracování přirozeného jazyka a umělé inteligence ve vyhledávání. Google pokračuje ve výzkumu a vývoji nových technologií, které dále zlepší schopnost vyhledávače chápat a interpretovat složité dotazy a poskytovat ještě přesnější výsledky.

BERT také ukazuje směr, kterým se bude ubírat vývoj SEO a digitálního marketingu, kde bude stále důležitější kvalitní, relevantní a dobře strukturovaný obsah, který odpovídá skutečným potřebám a otázkám uživatelů.

Závěr

Google BERT je revoluční aktualizace ve způsobu, jakým vyhledávač rozumí a interpretuje dotazy uživatelů. Tato technologie zpracování přirozeného jazyka přináší přesnější a relevantnější výsledky vyhledávání, což zlepšuje uživatelskou zkušenost. Pro tvůrce obsahu a odborníky na SEO je důležité se přizpůsobit těmto změnám tím, že se zaměří na kvalitní, přirozený a kontextuálně správný obsah.