Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Doménový spekulant

Co je Doménový spekulant?

Doménový spekulant (anglicky domain speculator nebo domain squatter) je osoba nebo entita, která nakupuje doménová jména s úmyslem je později prodat za vyšší cenu. Tito spekulanti často registrují domény, které jsou považovány za hodnotné, například domény s populárními klíčovými slovy, běžnými jmény, názvy značek nebo domény, které mohou být atraktivní pro konkrétní podniky nebo jednotlivce.

Praktiky doménových spekulantů

 • Registrace prémiových domén: Spekulanti často hledají a registrují domény, které mají vysokou hodnotu kvůli jejich krátkosti, jednoduchosti nebo relevance k populárním tématům.
 • Doménové parazitování: Někteří spekulanti registrují domény, které jsou velmi podobné zavedeným značkám nebo obchodním názvům, s cílem prodat je později původnímu vlastníkovi značky za vyšší cenu. Tento postup může být nelegální a může vést k právním sporům.
 • Investice do expirovaných domén: Spekulanti často sledují domény, které brzy expirují, a okamžitě je registrují, jakmile se uvolní, s cílem je následně prodat.

Výhody a nevýhody doménového spekulování

Výhody

 • Možnost zisku: Spekulanti mohou dosáhnout značného zisku při prodeji hodnotných domén za vyšší cenu, než za jakou byly původně registrovány.
 • Investiční příležitost: Držení prémiových domén může být považováno za formu investice, která může růst na hodnotě s rostoucí poptávkou po konkrétních doménách.

Nevýhody

 • Právní rizika: Registrace domén, které jsou podobné zavedeným obchodním značkám, může vést k právním sporům a obviněním z porušování ochranných známek nebo cybersquattingu.
 • Náklady na údržbu: Spekulanti musí platit roční poplatky za obnovu registrovaných domén, což může být nákladné, zejména pokud vlastní velké množství domén.
 • Nejistý trh: Hodnota domén může být volatilní a závisí na tržní poptávce, což znamená, že spekulant nemusí vždy dosáhnout očekávaného zisku.

Právní aspekty doménového spekulování

 • Cybersquatting: Nelegální praxe registrace doménových jmen, která jsou identická nebo velmi podobná ochranným známkám, s úmyslem je prodat původním vlastníkům ochranných známek za vysokou cenu. Cybersquatting je regulován zákony, jako je Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) ve Spojených státech.
 • Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP): Globální politika spravovaná organizací ICANN, která umožňuje vlastníkům ochranných známek řešit spory ohledně doménových jmen mimo soudní cestou. Pokud je doména registrována v rozporu s právy ochranné známky, může být přenesena na oprávněného vlastníka.

Jak se vyhnout problémům s doménovými spekulanty

 • Registrace značkových domén včas: Podniky a jednotlivci by měli registrovat všechny relevantní domény spojené s jejich značkou nebo jménem co nejdříve, aby předešli jejich registraci spekulanty.
 • Monitorování domén: Pravidelné sledování registrací domén, které by mohly být zneužity, a rychlá reakce na potenciální hrozby mohou pomoci předejít cybersquattingu.
 • Právní ochrana: V případě sporu mohou podniky využít právní nástroje, jako je UDRP, k ochraně svých práv a získání kontroly nad doménami registrovanými spekulanty.

Doménové spekulování může být výnosné, ale také s sebou nese právní a finanční rizika. Podniky a jednotlivci by měli být obezřetní a aktivně chránit své doménové jméno a ochranné známky, aby se vyhnuli problémům s doménovými spekulanty.