Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Displej reklama

Co je displejová reklama?

Displejová reklama je forma online reklamy, která využívá vizuální prvky, jako jsou obrázky, videa a grafika, aby upoutala pozornost uživatelů na webových stránkách, aplikacích nebo sociálních médiích. Tyto reklamy jsou navrženy tak, aby byly poutavé a interaktivní, což zvyšuje pravděpodobnost, že na ně uživatelé kliknou.

Typy displejové reklamy

Existuje několik typů displejové reklamy, které mohou inzerenti využít k dosažení svých marketingových cílů:

 • Bannerové reklamy: Nejčastější forma displejové reklamy, která se obvykle zobrazuje na horní nebo spodní části webové stránky.
 • Reklamy na sociálních sítích: Vizualizované reklamy, které se zobrazují v newsfeedech a na profilech uživatelů sociálních médií.
 • Video reklamy: Krátké videoklipy, které se přehrávají před nebo během přehrávání videí na platformách jako YouTube.
 • Interstitial reklamy: Celoplošné reklamy, které se objevují mezi jednotlivými stránkami nebo sekcemi webových stránek či aplikací.

Výhody displejové reklamy

Displejová reklama nabízí řadu výhod, které mohou přispět k úspěchu marketingových kampaní:

 • Vizuální přitažlivost: Díky vizuálním prvkům jsou displejové reklamy schopny upoutat pozornost a zanechat silný dojem.
 • Cílení: Moderní technologie umožňují velmi přesné cílení reklamy na specifické demografické skupiny, zájmy nebo chování uživatelů.
 • Široký dosah: Displejové reklamy mohou dosáhnout širokého publika na různých platformách a zařízeních.
 • Měření a optimalizace: Výkonnost displejových reklam lze snadno měřit a analyzovat, což umožňuje jejich průběžnou optimalizaci pro dosažení lepších výsledků.

Nevýhody displejové reklamy

Přestože displejová reklama nabízí mnoho výhod, existují i určité nevýhody, které je třeba zvážit:

 • Bannerová slepota: Uživatelé internetu si často zvykli ignorovat bannerové reklamy, což snižuje jejich účinnost.
 • Blokování reklam: Rostoucí popularita nástrojů na blokování reklam může snížit dosah displejových kampaní.
 • Náklady: V závislosti na formátu a umístění mohou být displejové reklamy poměrně nákladné.

Trendy v displejové reklamě

Displejová reklama se neustále vyvíjí a přizpůsobuje novým technologiím a změnám v chování uživatelů. Některé z aktuálních trendů zahrnují:

 • Programatická reklama: Automatizace nákupu a umístění reklam pomocí softwaru a algoritmů.
 • Personalizace: Využití dat a strojového učení k vytváření personalizovaných reklamních zážitků.
 • Interaktivní reklamy: Reklamy, které umožňují uživatelům interagovat s obsahem, například prostřednictvím her nebo dotazníků.
 • Native reklama: Reklamy, které jsou přizpůsobeny vzhledu a pocitu webové stránky nebo aplikace, aby byly méně rušivé.

Budoucnost displejové reklamy

Budoucnost displejové reklamy je pravděpodobně úzce spjata s dalším vývojem technologií, jako je umělá inteligence a rozšířená realita. Tyto technologie mohou přinést nové možnosti pro tvorbu ještě více poutavých a relevantních reklam, které budou schopny lépe oslovit cílové publikum a dosáhnout marketingových cílů.