Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Disavow

Co je disavow?

Disavow je proces, při kterém vlastník webové stránky informuje vyhledávače, zejména Google, aby ignoroval určité zpětné odkazy (backlinky) vedoucí na jeho web. Tento nástroj je používán k odstranění vlivu nežádoucích nebo škodlivých odkazů, které by mohly negativně ovlivnit hodnocení webu ve vyhledávačích.

Kdy použít Disavow

 • Negativní SEO útoky: Když konkurence nebo škodliví aktéři vytvoří velké množství spamových nebo nekvalitních odkazů směřujících na váš web s cílem snížit vaše hodnocení ve vyhledávačích.
 • Přirozený odkazový profil: Když zjistíte, že na váš web vede mnoho nekvalitních, irelevantních nebo spamových odkazů, které by mohly poškodit váš odkazový profil a tím i vaše SEO.
 • Historické problémy s odkazy: Pokud jste v minulosti používali nekvalitní nebo neetické taktiky pro získávání odkazů (např. nákup odkazů, odkazy z linkových farem) a nyní chcete zlepšit kvalitu vašeho odkazového profilu.

Kroky pro použití nástroje Disavow

Identifikace škodlivých odkazů:

 • Použijte nástroje jako Google Search Console, Ahrefs, SEMrush nebo Moz k analýze odkazového profilu vašeho webu a identifikaci nekvalitních nebo škodlivých odkazů.
 • Hledejte odkazy z nízkokvalitních webů, spamových stránek, odkazových farem nebo nerelevantních webů.

Pokus o odstranění odkazů:

 • Kontaktujte vlastníky webů, které na vás odkazují, a požádejte je o odstranění nebo změnu odkazů.
 • Tento krok je důležitý, protože vyhledávače preferují, když se nejprve pokusíte o přímé odstranění odkazů.

Vytvoření souboru Disavow:

 • Pokud se vám nepodaří odstranit odkazy ručně, můžete vytvořit soubor disavow. Tento soubor obsahuje seznam odkazů nebo domén, které chcete ignorovat.
 • Soubor musí být ve formátu .txt a každá URL nebo doména by měla být na samostatném řádku.
 • Příklad souboru disavow: # Toto je příklad souboru disavow # Odkazy, které chcete ignorovat http://spamsite.com/badlink1 http://spamsite.com/badlink2 # Celé domény, které chcete ignorovat domain:badsite.com domain:otherspam.com

Odeslání souboru Disavow:

 • Přihlaste se do Google Search Console.
 • Přejděte na nástroj Disavow Links Tool (Nástroj pro odmítnutí odkazů).
 • Vyberte svou vlastnost (web) a nahrajte soubor disavow.
 • Google zpracuje váš soubor a začne ignorovat odkazy uvedené v souboru při hodnocení vašeho webu.

Důležité poznámky

 • Použití s opatrností: Disavow by měl být používán opatrně a pouze v případech, kdy je to opravdu nutné. Nesprávné použití může mít negativní dopad na vaše hodnocení ve vyhledávačích.
 • Pravidelná kontrola: Pravidelně kontrolujte svůj odkazový profil a aktualizujte soubor disavow podle potřeby, aby byl váš odkazový profil čistý a relevantní.
 • Nezaručuje okamžité výsledky: Disavow nástroj může nějakou dobu trvat, než se projeví změny v hodnocení vašeho webu, protože vyhledávače potřebují čas na zpracování nových informací.

Použití nástroje Disavow je důležitým krokem při správě a ochraně vašeho odkazového profilu. Pomáhá zajistit, že váš web není negativně ovlivněn nekvalitními nebo škodlivými odkazy, což může zlepšit vaše hodnocení ve vyhledávačích a celkovou SEO výkonnost.