Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

CRM

Co je CRM?

Customer Relationship Management (CRM) je strategie a technologie používaná firmami k řízení a analyzování interakcí se stávajícími i potenciálními zákazníky. CRM systémy jsou navrženy tak, aby zlepšovaly obchodní vztahy, zvyšovaly loajalitu zákazníků a zvyšovaly prodeje. CRM může zahrnovat různé nástroje, procesy a postupy, které firmám pomáhají lépe porozumět zákaznickým potřebám a chování.

Hlavní funkce CRM systémů

 • Správa kontaktů: CRM systémy umožňují ukládání a správu informací o zákaznících, včetně jejich kontaktních údajů, historie nákupů, preferencí a předchozích interakcí s firmou.
 • Automatizace prodeje: CRM nástroje mohou automatizovat různé úkoly související s prodejem, jako je sledování obchodních příležitostí, řízení potenciálních zákazníků (lead management) a automatizace následných kroků (follow-up).
 • Marketingová automatizace: CRM může integrovat marketingové kampaně a umožnit jejich sledování, automatizaci e-mailového marketingu, segmentaci zákazníků a analýzu marketingových výsledků.
 • Služby zákazníkům a podpora: CRM systémy poskytují nástroje pro správu zákaznických dotazů a požadavků, sledování tiketů podpory a zlepšování celkové zákaznické zkušenosti.
 • Analýza a reportování: CRM systémy nabízejí analytické nástroje a reportovací funkce, které umožňují sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), analýzu prodejních trendů a hodnocení úspěšnosti marketingových kampaní.

Výhody používání CRM

 • Zlepšení vztahů se zákazníky: CRM systémy umožňují firmám lépe porozumět potřebám a preferencím zákazníků, což vede k lepší zákaznické zkušenosti a vyšší spokojenosti.
 • Zvýšení efektivity: Automatizace úkolů a procesů snižuje administrativní zátěž a umožňuje zaměstnancům soustředit se na důležitější činnosti, jako je prodej a zákaznická podpora.
 • Lepší řízení prodejního procesu: CRM systémy poskytují přehled o celém prodejním cyklu, což umožňuje lepší řízení obchodních příležitostí a zvyšuje pravděpodobnost úspěšného uzavření obchodu.
 • Optimalizace marketingových kampaní: Integrované marketingové nástroje umožňují efektivnější plánování a realizaci kampaní, což vede k lepším výsledkům a vyšší návratnosti investic (ROI).
 • Data-driven rozhodování: CRM systémy poskytují cenná data a analytické nástroje, které firmám umožňují činit informovaná rozhodnutí na základě reálných dat a trendů.

Příklady populárních CRM systémů

 • Salesforce: Jeden z nejznámějších CRM systémů na světě, nabízející širokou škálu nástrojů pro správu prodeje, marketingu a zákaznické podpory.
 • HubSpot: CRM systém, který je známý svou uživatelskou přívětivostí a integrací s marketingovými nástroji.
 • Microsoft Dynamics 365: Komplexní CRM řešení od Microsoftu, které nabízí integraci s dalšími produkty Microsoftu a širokou škálu funkcí.
 • Zoho CRM: Cenově dostupné CRM řešení, které nabízí mnoho funkcí a je vhodné pro malé a střední podniky.

CRM systémy jsou klíčovým nástrojem pro moderní podniky, které chtějí zlepšit své vztahy se zákazníky, zvýšit efektivitu prodeje a marketingu a optimalizovat celkové obchodní procesy.