Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

IP adresa

Co je IP adresa

IP adresa (Internet Protocol Address) je jedinečný identifikátor přidělený každému zařízení připojenému k internetu nebo jiným sítím používajícím IP protokol. IP adresa umožňuje zařízení komunikovat mezi sebou, odesílat a přijímat data. Existují dvě hlavní verze IP adres: IPv4 a IPv6.

Hlavní verze IP adres

IPv4

 • Formát: IPv4 adresy mají 32 bitů a jsou zobrazeny jako čtyři desetinná čísla oddělená tečkami (např. 192.168.0.1).
 • Počet adres: IPv4 umožňuje přidělení přibližně 4,3 miliardy jedinečných adres.
 • Použití: IPv4 je nejrozšířenější verze IP adres, stále používaná na většině zařízení a sítí.

IPv6

 • Formát: IPv6 adresy mají 128 bitů a jsou zobrazeny jako osm skupin hexadecimálních čísel oddělených dvojtečkami (např. 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334).
 • Počet adres: IPv6 umožňuje přidělení přibližně 340 undecilionů (3,4 x 10^38) jedinečných adres.
 • Použití: IPv6 byl vyvinut jako řešení nedostatku IPv4 adres a nabízí řadu vylepšení v oblasti bezpečnosti, výkonu a škálovatelnosti.

Typy IP adres

Veřejné a soukromé IP adresy

 • Veřejné IP adresy: Jsou přiděleny poskytovateli internetových služeb (ISP) a jsou použity k identifikaci zařízení na veřejném internetu. Každé zařízení připojené k internetu má jedinečnou veřejnou IP adresu.
 • Soukromé IP adresy: Jsou používány v lokálních sítích (LAN) a nejsou viditelné na veřejném internetu. Soukromé IP adresy jsou přidělovány v rámci specifických rozsahů definovaných v RFC 1918, jako jsou 192.168.0.0 – 192.168.255.255.

Statické a dynamické IP adresy

 • Statické IP adresy: Jsou pevně přiděleny konkrétnímu zařízení a zůstávají nezměněny. Používají se pro servery, síťová zařízení a další zařízení, kde je důležitá stálost adresy.
 • Dynamické IP adresy: Jsou přidělovány dynamicky z DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) serveru a mohou se měnit při každém připojení zařízení k síti. Používají se většinou pro klientské zařízení, jako jsou počítače, tablety a telefony.

Funkce IP adres

Identifikace a lokalizace

IP adresa slouží k identifikaci konkrétního zařízení v síti a k určení jeho fyzické nebo síťové polohy. To umožňuje směrování dat mezi zařízeními v různých sítích.

Směrování dat

IP adresa je klíčová pro směrování dat v internetu. Směrovače (routers) používají IP adresy k určení nejefektivnější cesty pro přenos datových paketů mezi odesílatelem a příjemcem.

Zabezpečení

IP adresy mohou být použity k implementaci různých bezpečnostních opatření, jako jsou firewally, které blokují nebo povolují přístup na základě IP adres, nebo VPN (Virtual Private Network), které šifrují přenos dat mezi zařízeními.

Jak zjistit IP adresu

Na počítači

 • Windows: Otevřete příkazový řádek (CMD) a zadejte příkaz ipconfig. Vaše IP adresa bude zobrazena vedle „IPv4 Address“ nebo „IPv6 Address“.
 • Mac: Otevřete Terminál a zadejte příkaz ifconfig. Vaše IP adresa bude zobrazena vedle „inet“ nebo „inet6“.
 • Linux: Otevřete Terminál a zadejte příkaz ip addr show. Vaše IP adresa bude zobrazena vedle „inet“ nebo „inet6“.

Na mobilních zařízeních

 • iOS: Otevřete Nastavení > Wi-Fi > Klikněte na připojenou síť. Vaše IP adresa bude zobrazena v sekci „IP Address“.
 • Android: Otevřete Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi > Klikněte na připojenou síť. Vaše IP adresa bude zobrazena v sekci „IP address“.

Online nástroje

Existuje mnoho online nástrojů, které vám mohou zobrazit vaši veřejnou IP adresu. Stačí vyhledat „What is my IP“ v jakémkoli vyhledávači.

Výhody a nevýhody IP adres

Výhody

 • Univerzálnost: IP adresy jsou standardizované a používané po celém světě, což umožňuje globální propojení zařízení.
 • Směrování a doručování dat: IP adresy umožňují efektivní směrování a doručování datových paketů mezi zařízeními.
 • Zabezpečení: IP adresy mohou být použity pro různé bezpečnostní opatření, jako jsou firewally a VPN.

Nevýhody

 • Nedostatek IPv4 adres: IPv4 adresy jsou omezené a mnoho poskytovatelů internetových služeb přechází na IPv6, aby tento problém vyřešili.
 • Sledování a soukromí: Veřejné IP adresy mohou být použity k sledování online aktivity a lokalizaci uživatelů, což může představovat riziko pro soukromí.

Závěr

IP adresa je klíčový prvek internetové infrastruktury, který umožňuje identifikaci, komunikaci a směrování dat mezi zařízeními v síti. Existují dvě hlavní verze IP adres, IPv4 a IPv6, přičemž každá má své specifické vlastnosti a použití. Interní i externí IP adresy hrají důležitou roli v moderních sítích, ať už jde o připojení k internetu, zabezpečení nebo správu zařízení.