Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Grafický manuál

Co je grafický manuál

Grafický manuál, také známý jako brand manuál nebo designový manuál, je dokument, který obsahuje pravidla a pokyny pro vizuální identitu značky na webových stránkách. Tento manuál slouží k zajištění konzistentního a jednotného vzhledu všech webových a digitálních materiálů spojených se značkou. Grafický manuál je klíčovým nástrojem pro udržení jednotné značky, což přispívá k její rozpoznatelnosti a důvěryhodnosti v online prostředí.

Hlavní prvky grafického manuálu

 • Primární logo: Hlavní verze loga, která by měla být použita ve většině případů na webových stránkách, jako je hlavička webu, patička a stránky O nás.
 • Varianty loga: Alternativní verze loga pro různé použití na webu, například monochromatické verze, inverzní verze nebo zjednodušené verze pro favicony nebo mobilní zobrazení.
 • Ochranná zóna: Minimální prostor kolem loga, který musí zůstat prázdný, aby bylo logo dobře viditelné a nezakryté jinými grafickými prvky na webových stránkách.
 • Minimální velikost: Nejmenší doporučená velikost loga, při které je stále čitelné a rozpoznatelné, což je důležité pro responzivní design a mobilní zobrazení.

Barevná paleta

 • Primární barvy: Hlavní barvy, které reprezentují značku a které by měly být použity nejčastěji na webových stránkách, například v hlavičce, patičce a tlačítkách.
 • Sekundární barvy: Doplňkové barvy, které mohou být použity k podpoře primárních barev, například v pozadí, nadpisech nebo ikonách.
 • Neutrální barvy: Barvy jako bílá, šedá a černá, které se používají pro text, pozadí a hranice, aby bylo zajištěno, že obsah je snadno čitelný.

Typografie

 • Primární písmo: Hlavní font, který by měl být použit pro nadpisy, podnadpisy a klíčové textové prvky na webu.
 • Sekundární písmo: Fonty, které mohou být použity pro tělo textu a další doplňkové textové prvky.
 • Styly a formátování: Pokyny pro použití různých typografických stylů, jako je tučné písmo, kurzíva, velikost písma a řádkování, aby byl text na webu konzistentní a čitelný.

Ikonografie

 • Styl ikon: Definice stylu ikon, které by měly být použity na webových stránkách, například ploché, liniové nebo 3D ikony.
 • Použití ikon: Pokyny pro používání ikon v navigaci, tlačítkách, formulářích a dalších prvcích webu.

Obrázky a grafika

 • Stylistické pokyny: Pravidla pro výběr a použití obrázků a grafiky, aby byly konzistentní se vizuálním stylem značky.
 • Formáty a velikosti: Doporučené formáty a velikosti obrázků a grafiky pro různé účely na webu, jako jsou bannery, náhledové obrázky a pozadí.

Layout a rozvržení

 • Struktura stránky: Pokyny pro základní strukturu a rozvržení webových stránek, včetně hlavičky, navigace, obsahu, bočního panelu a patičky.
 • Responzivní design: Pravidla pro zajištění, že webové stránky jsou optimalizovány pro různá zařízení a velikosti obrazovek.

Použití brandingu

 • Aplikace vizuální identity: Pokyny pro použití vizuální identity značky na různých webových prvcích, jako jsou tlačítka, formuláře, navigační menu a bannery.
 • Konzistence: Důraz na konzistentní používání všech prvků grafického manuálu napříč celým webem, aby byla zachována jednotná vizuální identita značky.

Výhody grafického manuálu

Konzistence

Grafický manuál zajišťuje, že všechny prvky vizuální identity značky jsou používány konzistentně napříč všemi webovými stránkami, což zvyšuje rozpoznatelnost a důvěryhodnost značky.

Efektivita

Poskytuje jasné pokyny pro návrháře a vývojáře, což usnadňuje a urychluje tvorbu a údržbu webových stránek.

Profesionální vzhled

Dodržování grafického manuálu zajišťuje, že webové stránky mají profesionální a jednotný vzhled, což může pozitivně ovlivnit vnímání značky uživateli.

Snadná údržba

S jasně definovanými pravidly a pokyny je snazší provádět aktualizace a změny na webových stránkách bez narušení jednotného vzhledu a dojmu.

Závěr

Grafický manuál je nezbytný nástroj pro udržení jednotné vizuální identity značky na webových stránkách. Obsahuje pravidla a pokyny pro použití loga, barev, typografie, ikonografie, obrázků a layoutu, což zajišťuje konzistentní a profesionální vzhled webu. Dodržování grafického manuálu přináší řadu výhod, včetně zvýšení rozpoznatelnosti značky, efektivity při tvorbě a údržbě webu a pozitivního vnímání značky uživateli.