Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

FTP

Co je FTP

FTP (File Transfer Protocol) je standardní síťový protokol používaný pro přenos souborů mezi klientem a serverem v počítačové síti. FTP je jeden z nejstarších protokolů pro přenos souborů a je stále široce používán pro správu souborů na webových serverech a sdílení dat.

Jak funguje FTP

FTP pracuje na základě architektury klient-server, kde klient navazuje spojení se serverem za účelem přenosu souborů. Tento proces zahrnuje několik kroků:

 • Navázání spojení: Klient se připojí k FTP serveru pomocí IP adresy a portu 21 (výchozí port pro FTP).
 • Ověření: Klient se přihlásí pomocí uživatelského jména a hesla. Některé servery podporují anonymní přístup, kde není potřeba přihlašovací údaje.
 • Navigace a přenos souborů: Po přihlášení může klient procházet adresářovou strukturu serveru, stahovat soubory z serveru na klienta nebo nahrávat soubory z klienta na server.

Typy FTP

Aktivní a pasivní režim

FTP může pracovat ve dvou režimech: aktivním a pasivním.

 • Aktivní režim: Klient otevře náhodný port a informuje server, který otevře port 20 a naváže spojení s klientem. Tento režim může být blokován firewally na straně klienta.
 • Pasivní režim: Server otevře náhodný port a informuje klienta, který se připojí k tomuto portu. Tento režim je častěji používaný, protože lépe pracuje s firewally a NAT (Network Address Translation).

FTP přes SSL/TLS (FTPS)

FTPS (FTP Secure) je rozšíření FTP, které umožňuje zabezpečení spojení pomocí SSL/TLS šifrování. FTPS poskytuje bezpečnost a integritu přenosu dat tím, že chrání přihlašovací údaje a přenášené soubory před odposlechem a útoky.

SSH File Transfer Protocol (SFTP)

SFTP (SSH File Transfer Protocol) je samostatný protokol, který běží přes SSH (Secure Shell). Na rozdíl od FTP a FTPS, SFTP šifruje celé spojení, což zajišťuje bezpečný přenos dat. SFTP používá port 22 a je preferovanou volbou pro zabezpečený přenos souborů.

Použití FTP

Webová správa

FTP je často používán pro správu souborů na webových serverech. Weboví vývojáři používají FTP k nahrávání webových stránek, obrázků, skriptů a dalších souborů na své servery.

Sdílení souborů

FTP servery mohou být použity ke sdílení velkých souborů nebo datových sad mezi uživateli. Tento způsob je často využíván ve firemním prostředí pro sdílení dokumentů, záloh a dalších důležitých souborů.

Zálohování

FTP je také používán pro zálohování dat. Organizace mohou automatizovat proces zálohování důležitých dat na FTP servery pro bezpečné uchování.

FTP klienti

Existuje mnoho FTP klientů, které usnadňují přenos souborů mezi klientem a serverem. Některé z nejoblíbenějších FTP klientů zahrnují:

 • FileZilla: Open-source FTP klient dostupný pro Windows, macOS a Linux.
 • WinSCP: FTP a SFTP klient pro Windows, který podporuje také SCP.
 • Cyberduck: FTP a SFTP klient pro macOS a Windows.
 • Transmit: FTP klient pro macOS.

Příklad použití FileZilla

 1. Stažení a instalace: Stáhněte a nainstalujte FileZilla z oficiální webové stránky.
 2. Připojení k serveru:
  • Otevřete FileZilla a zadejte IP adresu serveru do pole „Host“.
  • Zadejte uživatelské jméno a heslo.
  • Klikněte na „Quickconnect“ pro připojení.
 3. Procházení a přenos souborů:
  • Po připojení můžete vidět místní soubory na levé straně a vzdálené soubory na pravé straně.
  • Přetáhněte soubory z místního systému do vzdáleného systému pro nahrání nebo naopak pro stažení.

Zabezpečení při používání FTP

 • Použití FTPS nebo SFTP: Pro zabezpečený přenos souborů použijte FTPS nebo SFTP místo nezabezpečeného FTP.
 • Silná hesla: Používejte silná a unikátní hesla pro přístup k FTP serverům.
 • Firewally a pravidla: Konfigurujte firewally a pravidla přístupu, aby byla povolena pouze autorizovaná spojení.
 • Šifrování dat: Kromě šifrovaného přenosu dat použijte další metody šifrování pro zabezpečení dat na serveru.

Závěr

FTP je základní nástroj pro přenos souborů v sítích a na webových serverech. Přestože je FTP stále široce používán, moderní varianty jako FTPS a SFTP nabízejí lepší zabezpečení a jsou doporučovány pro bezpečný přenos dat. Znalost používání FTP klientů a dodržování bezpečnostních praktik je klíčová pro efektivní a bezpečnou správu souborů.