Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Freelancer

Co je freelancer

Freelancer je profesionál, který nabízí své služby na volné noze, tedy bez dlouhodobého závazku k jednomu zaměstnavateli. Freelanceři pracují na základě krátkodobých nebo dlouhodobých projektů pro různé klienty a organizace. Tento model práce umožňuje velkou flexibilitu a svobodu, ale také přináší určité výzvy, jako je nejistota příjmu a potřeba samostatného řízení času a zdrojů.

Výhody a nevýhody práce jako freelancer

Výhody

 • Flexibilita: Freelanceři mají kontrolu nad svým pracovním časem a místem. Mohou si plánovat pracovní dobu podle svých potřeb a preferencí.
 • Různorodost projektů: Práce na různých projektech pro různé klienty umožňuje získat širokou škálu zkušeností a dovedností.
 • Nezávislost: Freelanceři si mohou vybírat projekty a klienty, se kterými chtějí pracovat, což jim dává větší kontrolu nad svou kariérou.
 • Potenciálně vyšší příjem: Freelanceři mohou často vydělávat více než zaměstnanci, protože si mohou stanovit vlastní sazby a pracovat pro více klientů najednou.

Nevýhody

 • Nejistota příjmu: Příjmy freelancerů mohou být nepravidelné a závisí na dostupnosti projektů a klientů.
 • Bezpečnostní síť: Freelanceři obvykle nemají přístup k benefitům, jako jsou zdravotní pojištění, placené dovolené nebo důchodové připojištění, které poskytují zaměstnavatelé.
 • Administrativní zátěž: Freelanceři jsou zodpovědní za správu svých financí, fakturaci, daně a další administrativní úkoly.
 • Izolace: Práce na volné noze může být osamělá, protože freelanceři často pracují sami a nemají každodenní kontakt s kolegy.

Jak začít jako freelancer

Identifikace dovedností a služeb

Zvažte, jaké dovednosti a zkušenosti máte, které byste mohli nabídnout jako služby. To může zahrnovat například:

 • Webdesign a vývoj: Tvorba webových stránek, aplikací a jejich údržba.
 • Grafický design: Tvorba log, marketingových materiálů, ilustrací.
 • Psací služby: Copywriting, technické psaní, tvorba obsahu, překlady.
 • Marketing a sociální média: Správa sociálních médií, SEO, tvorba kampaní.
 • Fotografie a videografie: Fotografování, úprava videa, produkce.

Vytvoření portfolia

Portfolio je klíčovým nástrojem pro prezentaci vašich dovedností a zkušeností potenciálním klientům. Mělo by obsahovat:

 • Ukázky prací: Představte své nejlepší projekty a práce, které ukazují vaši odbornost a kreativitu.
 • Reference a doporučení: Přidejte zpětnou vazbu od předchozích klientů, která potvrzuje kvalitu vaší práce.
 • Kontaktní informace: Zajistěte, aby potenciální klienti mohli snadno najít způsob, jak vás kontaktovat.

Stanovení cen

Určení cen za vaše služby je důležitým krokem. Zvažte následující faktory:

 • Tržní sazby: Prozkoumejte, jaké jsou běžné sazby pro vaše služby ve vašem oboru a lokalitě.
 • Vaše náklady: Zahrňte své provozní náklady, jako jsou náklady na software, vybavení, marketing a další výdaje.
 • Hodnota vaší práce: Zvažte, jakou hodnotu přinášíte klientům a jaký je váš zkušenostní a odborný přínos.

Marketing a získávání klientů

Pro úspěšné freelancing je klíčové získávat nové klienty a budovat si síť kontaktů. Některé strategie zahrnují:

 • Vytvoření webové stránky: Profesionální webová stránka může sloužit jako vaše online vizitka a portfolio.
 • Použití freelance platforem: Registrujte se na platformách jako Upwork, Freelancer, Fiverr, kde můžete najít projekty a klienty.
 • Sociální média: Použijte sociální sítě, jako LinkedIn, Twitter a Instagram, k propagaci svých služeb a navázání kontaktů s potenciálními klienty.
 • Networking: Účastněte se odborných konferencí, meetupů a dalších akcí, kde můžete potkat potenciální klienty a partnery.

Nástroje pro freelancery

Projektový management

 • Trello: Nástroj pro správu projektů pomocí vizuálních tabulí.
 • Asana: Platforma pro týmovou spolupráci a řízení projektů.

Fakturace a finance

 • FreshBooks: Software pro fakturaci a účetnictví.
 • QuickBooks: Řešení pro správu financí a fakturaci.

Komunikace

 • Slack: Nástroj pro týmovou komunikaci a spolupráci.
 • Zoom: Platforma pro videokonference a online schůzky.

Úložiště a sdílení souborů

 • Google Drive: Cloudové úložiště a nástroje pro spolupráci na dokumentech.
 • Dropbox: Služba pro ukládání a sdílení souborů.

Závěr

Freelancing může být uspokojivou a flexibilní kariérní cestou, která nabízí mnoho příležitostí pro růst a rozvoj. Vyžaduje však také samostatnost, disciplínu a schopnost efektivně řídit své podnikání. Správné nastavení cen, marketingové strategie a používání vhodných nástrojů může pomoci freelancerům dosáhnout úspěchu a vybudovat si stabilní a prosperující kariéru.