Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

FB

Co je FB (Front-end & Back-end)

Ve vývoji webových stránek se často setkáváme s pojmy Front-end (FE) a Back-end (BE). Tyto dvě části webového vývoje se vzájemně doplňují a každá má své specifické role a technologie. Pojmy „FB“ v tomto kontextu odkazují na Front-end a Back-end vývoj.

Front-end vývoj

Front-end vývoj se zaměřuje na to, co uživatel vidí a s čím interaguje na webové stránce. Je zodpovědný za vzhled, design a uživatelskou zkušenost. Front-end vývojáři pracují s technologiemi, které zajišťují, že webové stránky jsou atraktivní, funkční a přístupné.

Klíčové technologie Front-end vývoje

 • HTML (HyperText Markup Language): Struktura webových stránek. HTML definuje obsah a základní rozložení stránky.
 • CSS (Cascading Style Sheets): Styly a vizuální prvky. CSS se používá k úpravě vzhledu HTML prvků, jako jsou barvy, fonty a rozložení.
 • JavaScript (JS): Interaktivita a dynamika. JavaScript se používá k implementaci interaktivních prvků, jako jsou formuláře, animace a dynamické aktualizace obsahu.

Populární Front-end frameworky a knihovny

 • React: Knihovna JavaScriptu pro vytváření uživatelských rozhraní, vyvinutá společností Facebook.
 • Angular: Platforma pro vývoj webových aplikací, udržovaná společností Google.
 • Vue.js: Progresivní JavaScriptový framework pro budování uživatelských rozhraní.

Back-end vývoj

Back-end vývoj se zabývá tím, co se děje na serveru. Je zodpovědný za správu databází, autentizaci uživatelů, zpracování požadavků a další logiku aplikace. Back-end vývojáři se starají o to, aby data byla správně ukládána a načítána, a aby server správně reagoval na požadavky klienta.

Klíčové technologie Back-end vývoje

 • Serverové jazyky: PHP, Node.js, Python, Ruby, Java, .NET a další. Tyto jazyky se používají k implementaci logiky na serverové straně.
 • Databáze: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Oracle a další. Databáze slouží k ukládání a správě dat.
 • API (Application Programming Interface): RESTful a GraphQL API umožňují komunikaci mezi klientem (Front-end) a serverem (Back-end).

Populární Back-end frameworky

 • Express.js: Minimalistický webový framework pro Node.js.
 • Django: Vysoce výkonný webový framework pro Python.
 • Ruby on Rails: Serverový webový framework pro Ruby.
 • Spring: Framework pro tvorbu aplikací v Javě.

Jak Front-end a Back-end spolupracují

Front-end a Back-end vývoj spolupracují prostřednictvím API a HTTP protokolů. Front-end aplikace posílá požadavky na server (Back-end) a server vrací odpovědi s daty nebo potvrzením akce. Tato interakce umožňuje dynamické aktualizace obsahu a funkce webových aplikací.

Proces interakce mezi Front-endem a Back-endem

 1. Uživatel interaguje s webovou stránkou: Klikne na tlačítko, vyplní formulář nebo vykoná jinou akci.
 2. Front-end pošle požadavek: Prostřednictvím API pošle požadavek na server.
 3. Back-end zpracuje požadavek: Server přijme požadavek, zpracuje ho a komunikuje s databází, pokud je to nutné.
 4. Back-end vrátí odpověď: Server pošle zpět odpověď s potřebnými daty nebo potvrzením.
 5. Front-end aktualizuje obsah: Front-end přijme odpověď a aktualizuje webovou stránku podle obdržených dat.

Příklady použití Front-end a Back-end technologií

E-commerce weby

 • Front-end: HTML, CSS, JavaScript (React/Angular/Vue.js) pro zobrazení produktů, košíku a procesu platby.
 • Back-end: Node.js s Express.js nebo Python s Django pro správu produktů, zpracování objednávek a platební brány. Databáze jako MySQL nebo MongoDB pro ukládání informací o produktech a objednávkách.

Blogovací platformy

 • Front-end: HTML, CSS, JavaScript (Vue.js) pro zobrazení článků, komentářů a uživatelských profilů.
 • Back-end: PHP s Laravel nebo Ruby on Rails pro správu článků, uživatelských účtů a komentářů. Databáze jako PostgreSQL pro ukládání obsahu a uživatelských dat.

Závěr

Front-end a Back-end vývoj jsou dva klíčové aspekty tvorby webových stránek a aplikací. Front-end se zaměřuje na to, co uživatel vidí a s čím interaguje, zatímco Back-end se stará o logiku a zpracování dat na serverové straně. Spolupráce těchto dvou složek je nezbytná pro vytváření moderních, dynamických a uživatelsky přívětivých webových aplikací.