Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Data layer

Co je Data layer?

Data Layer je strukturovaný objekt nebo kontejner, který je používán k přenosu dat mezi vaší webovou stránkou a analytickými nástroji nebo reklamními platformami. Tento objekt je obvykle implementován pomocí jazyka JavaScript a obsahuje klíčové informace o uživatelích, jejich interakcích s webem a dalších relevantních datech. Data Layer umožňuje jednodušší a efektivnější správu dat pro sledování a analytiku, aniž by bylo nutné měnit samotný kód webové stránky.

Hlavní vlastnosti Data Layer

 • Centralizace dat: Data Layer slouží jako centrální úložiště pro všechna data, která jsou relevantní pro sledování a analytiku, což usnadňuje jejich správu a použití.
 • Flexibilita a škálovatelnost: Data Layer umožňuje snadno přidávat nebo odebírat data podle potřeb, aniž by bylo nutné zasahovat do základního kódu webové stránky.
 • Integrace s nástroji třetích stran: Data Layer může být využívána různými analytickými nástroji a reklamními platformami, jako jsou Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Pixel a další.

Jak funguje Data Layer

 • Definování struktury: Data Layer je definována jako objekt JavaScriptu, který obsahuje různá pole a hodnoty, reprezentující data, která chcete sledovat. window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ 'event': 'pageview', 'pageTitle': 'Úvodní stránka', 'pageCategory': 'Domov', 'userId': '12345' });
 • Plnění daty: Při načtení stránky nebo při specifických událostech (např. kliknutí na tlačítko, odeslání formuláře) jsou data přidávána do Data Layer pomocí metody push. window.dataLayer.push({ 'event': 'formSubmit', 'formId': 'newsletterForm', 'formName': 'Newsletter Signup' });
 • Přístup k datům: Analytické nástroje a reklamní platformy přistupují k datům uloženým v Data Layer a používají je k měření výkonu, sledování uživatelského chování a optimalizaci kampaní.

Výhody používání Data Layer

 • Snadnější správa značek: Použití Data Layer s nástrojem jako Google Tag Manager umožňuje snadnější správu a nasazení značek, což šetří čas a snižuje náklady na vývoj.
 • Konzistentní data: Centralizované ukládání dat zajišťuje, že všechny analytické nástroje a reklamní platformy mají přístup ke stejným a konzistentním datům, což zlepšuje přesnost měření.
 • Rychlejší implementace změn: Přidávání nebo úpravy sledovaných dat mohou být prováděny rychleji a bez nutnosti zasahovat do kódu webové stránky, což urychluje implementaci změn a aktualizací.

Příklady použití Data Layer

 • E-commerce sledování: Sledování transakcí, přidávání produktů do košíku, dokončení nákupů a další e-commerce události. window.dataLayer.push({ 'event': 'purchase', 'transactionId': '1234', 'transactionTotal': 29.99, 'products': [{ 'id': '5678', 'name': 'Tričko', 'price': 29.99, 'quantity': 1 }] });
 • Sledování chování uživatelů: Sledování kliknutí na tlačítka, odeslání formulářů, zobrazení stránek a dalších interakcí uživatelů s webem. window.dataLayer.push({ 'event': 'buttonClick', 'buttonId': 'subscribeButton', 'buttonText': 'Přihlásit se' });
 • Marketingové kampaně: Sledování výkonu marketingových kampaní, jako jsou zobrazení a kliknutí na reklamy, konverze a další metriky. window.dataLayer.push({ 'event': 'adClick', 'campaignId': 'summerSale', 'adGroup': 'discounts', 'adId': 'banner1' });

Použití Data Layer usnadňuje sledování a analytiku na webových stránkách, zvyšuje flexibilitu při správě dat a zajišťuje konzistentní a přesné měření výkonu. Tato technologie je klíčová pro moderní digitální marketing a e-commerce.