Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Dwell Time

Co je Dwell Time

Dwell Time je důležitý ukazatel v oblasti optimalizace pro vyhledávače (SEO), který měří dobu, kterou uživatel stráví na webové stránce po kliknutí na odkaz ve výsledcích vyhledávání, než se vrátí zpět na stránku s výsledky. Tento faktor může poskytovat cenné informace o relevanci a kvalitě obsahu webové stránky.

Proč je Dwell Time důležitý?

Dwell Time může být důležitým faktorem pro vyhledávače při hodnocení kvality a relevance stránky. Vyšší Dwell Time často naznačuje, že uživatelé našli hodnotný obsah, což může pozitivně ovlivnit hodnocení stránky ve vyhledávačích. Naopak krátký Dwell Time může signalizovat, že stránka nesplnila očekávání uživatelů, což může vést k horšímu hodnocení.

Faktory ovlivňující Dwell Time

Existuje několik faktorů, které mohou ovlivnit Dwell Time na webové stránce:

 • Kvalita obsahu: Stránky s hodnotným, relevantním a dobře strukturovaným obsahem mají tendenci udržet uživatele déle.
 • Uživatelská zkušenost (UX): Dobře navržený web s intuitivní navigací a rychlým načítáním může pozitivně ovlivnit Dwell Time.
 • Relevance obsahu: Pokud je obsah stránky přesně to, co uživatel hledal, pravděpodobně na stránce stráví více času.
 • Design a vizuální přitažlivost: Atraktivní a profesionální design může přispět k delšímu setrvání uživatele na stránce.

Jak zvýšit Dwell Time na vašem webu?

Existuje několik strategií, které mohou pomoci zvýšit Dwell Time na vašem webu:

 • Vytvářejte kvalitní obsah: Investujte čas a úsilí do vytváření obsahu, který je informativní, relevantní a hodnotný pro vaše cílové publikum.
 • Zlepšete uživatelskou zkušenost: Ujistěte se, že váš web je snadno navigovatelný, rychle se načítá a je přizpůsobený pro mobilní zařízení.
 • Používejte vizuální prvky: Zapojte obrázky, videa a infografiky, aby byl obsah vizuálně atraktivní a udržel pozornost uživatelů.
 • Optimalizujte interní odkazy: Vytvářejte interní odkazy na další relevantní stránky vašeho webu, které mohou uživatele zaujmout a prodloužit jejich návštěvu.
 • Zajistěte jasnou strukturu: Používejte nadpisy, podnadpisy a odstavce, aby byl obsah snadno čitelný a přehledný.

Měření Dwell Time

Dwell Time není přímo měřený žádným nástrojem, ale lze ho odhadnout pomocí kombinace několika metrik z analytických nástrojů jako Google Analytics:

 • Průměrná doba trvání návštěvy: Tento údaj poskytuje průměrný čas, který uživatelé stráví na vašem webu.
 • Míra okamžitého opuštění (bounce rate): Nízká míra okamžitého opuštění může indikovat vyšší Dwell Time, protože uživatelé tráví více času na vašem webu.

Závěr

Dwell Time je klíčovým ukazatelem, který může poskytnout cenné informace o kvalitě a relevanci vašeho obsahu. Zvýšení Dwell Time může vést k lepšímu hodnocení ve vyhledávačích a celkově lepší uživatelské zkušenosti. Investice do kvalitního obsahu a optimalizace uživatelské zkušenosti jsou klíčovými kroky k dosažení těchto cílů.Dynamický remarketing