Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Google PageRank

  • Proweby.cz
  • 9. 7. 2024
  • G.

Co je to google pagerank?

Google PageRank je algoritmus, který vyvinuli Larry Page a Sergey Brin, zakladatelé společnosti Google, během svého působení na Stanfordově univerzitě. Tento algoritmus se stal základem vyhledávače Google a pomohl mu stát se nejpopulárnějším vyhledávačem na světě. PageRank měří „důležitost“ webových stránek na základě množství a kvality odkazů, které na ně vedou.

Jak PageRank funguje

Základní princip

PageRank pracuje na předpokladu, že webová stránka, na kterou odkazuje mnoho dalších stránek, je považována za důležitou a hodnotnou. Algoritmus přiděluje každé stránce číselnou hodnotu (skóre), která odráží její relativní důležitost. Skóre PageRank se vypočítává iterativně, přičemž se zohledňuje:

  • Počet odkazů: Stránky, na které odkazuje mnoho jiných stránek, získávají vyšší skóre.
  • Kvalita odkazů: Odkazy z důležitých (vysoké PageRank) stránek mají větší váhu než odkazy z méně důležitých stránek.

Matematický model

Algoritmus PageRank lze matematicky modelovat pomocí teorie grafů. Každá webová stránka je reprezentována jako uzel v grafu a každý odkaz mezi stránkami jako hrana. Skóre PageRank každé stránky se vypočítává iterativně pomocí následujícího vzorce:

PR(A)=(1−d)+d(∑i=1nPR(Ti)C(Ti))PR(A) = (1 – d) + d \left( \sum_{i=1}^{n} \frac{PR(T_i)}{C(T_i)} \right)PR(A)=(1−d)+d(∑i=1n​C(Ti​)PR(Ti​)​)

kde:

  • PR(A)PR(A)PR(A) je PageRank stránky A.
  • ddd je faktor útlumu, obvykle nastavený na 0,85.
  • TiT_iTi​ jsou stránky, které odkazují na stránku A.
  • C(Ti)C(T_i)C(Ti​) je počet odchozích odkazů z stránky TiT_iTi​.

Význam PageRanku pro SEO

Kvalitní zpětné odkazy

V době, kdy byl PageRank hlavním faktorem hodnocení stránek, bylo pro SEO (optimalizace pro vyhledávače) klíčové získávat kvalitní zpětné odkazy z důležitých stránek. To vedlo ke vzniku různých strategií, jako je výměna odkazů, guest posting a link building.

Redukce spamových technik

PageRank také pomohl snížit účinnost spamových technik, které se snažily manipulovat výsledky vyhledávání. Algoritmus kladl větší důraz na kvalitu odkazů než na jejich množství, což znamenalo, že odkazy z nedůvěryhodných nebo nehodnotných stránek měly menší váhu.

Evoluce PageRanku

Přechod k novým algoritmům

I když byl PageRank revoluční, Google postupně zavedl další algoritmy a signály, aby zlepšil relevanci a kvalitu výsledků vyhledávání. Mezi tyto nové signály patří obsah stránky, uživatelská zkušenost, mobilní optimalizace, rychlost načítání stránky a sociální signály.

Skrytí PageRanku

V roce 2016 Google přestal veřejně zobrazovat skóre PageRanku v nástrojích pro webmastery, čímž signalizoval, že PageRank již není hlavním měřítkem pro hodnocení stránek. Přestože PageRank stále hraje roli v algoritmu vyhledávání, je nyní pouze jedním z mnoha faktorů, které Google zohledňuje.

Moderní SEO praktiky

Kvalitní obsah

Moderní SEO klade velký důraz na tvorbu kvalitního a relevantního obsahu, který odpovídá na dotazy uživatelů a poskytuje jim hodnotné informace. Kvalitní obsah přitahuje přirozené odkazy a zlepšuje viditelnost ve vyhledávání.

Uživatelská zkušenost

Optimalizace pro mobilní zařízení, rychlost načítání stránky a přívětivost uživatelského rozhraní jsou nyní klíčovými faktory, které ovlivňují hodnocení stránek. Google upřednostňuje stránky, které poskytují pozitivní uživatelskou zkušenost.

Sociální signály a engagement

Angažovanost uživatelů a sociální signály, jako jsou sdílení na sociálních médiích a interakce s obsahem, také hrají důležitou roli v moderním SEO. Stránky, které jsou populární a často sdílené, mají tendenci lépe hodnotit ve výsledcích vyhledávání.

Závěr

Google PageRank byl revoluční algoritmus, který výrazně ovlivnil způsob, jakým se webové stránky hodnotí a zobrazují ve výsledcích vyhledávání. I když jeho význam v průběhu času klesl, základy, které položil, stále ovlivňují moderní SEO praktiky. Pro úspěch ve vyhledávání je nyní klíčové zaměřit se na kvalitní obsah, pozitivní uživatelskou zkušenost a přirozené zpětné odkazy.