Technické SEO pro Engine-boat.com

Webové stránky Engine-boat.com slouží pro podporu prodeje jachet a lodních motorů. Aktuální podobu webu jsme spustili 14. 2. 2020. Necelý rok poté se na nás klient obrátil s přáním, abychom se mu průběžně starali o SEO, tedy o to, aby byl dobře dohledatelný ve vyhledávačích. S touto činností, objednanou na 6 měsíců v rozsahu 7 hodin měsíčně jsme začali v lednu 2021. V první fázi, jejíž výsledky bych Vám rád prezentoval, jsme se soustředili výhradně na provádění technického SEO, tedy úpravy samotného obsahu webu. Web je poměrně mladý, ale za rok jeho existence v této podobě, máme data z Google Analytics a Collabimu, takže známe vývoj pozic ve vyhledávačích i návštěvnosti webu. Dokážeme tedy dobře posoudit vliv prováděných prací.

Počáteční práce

Před tvorbou webu v roce 2020 jsme udělali analýzu klíčových slov. Nyní na počátku roku 2021 bylo při zahájení provádění SEO potřeba analyzovat uplynulý rok, zjistit, jak se na webu orientují vyhledávače a provést kontrolu a úpravu plánu zacílení jednotlivých klíčových slov s ohledem na dosažené výsledky.

Optimalizace metatagů

V první řadě jsme prošli všechny podstránky webu a upravili titulky a metadescription. Obojí jsme upravili tak, abychom podpořili orientaci vyhledávačů, ale také zlepšili vizuální zobrazení v SERPu, tedy na stránce s výsledky vyhledávání.

Úpravy textového obsahu webu

Textový obsah nejsou jen samotné texty, ale také popisky produktů, nadpisy a jiné textové prvky. Tyto jsme upravili podle aktualizované analýzy klíčových slov a doplnili o aktuální informace týkající se produktů.

Vyladění mediálního obsahu

Stránky obsahují také obrázky a videa. V průběhu roku 2020 před začátkem provádění kontinuálního SEO docházelo k navyšování mediálního obsahu, který jsme nyní doplnili o alternativní i jiné popisy.

Výsledky naší práce za období od 1.1.2020 do 20.5.2021

Vývoj pozic klíčových slov od 1.1.2021 do 20.5.2021

Na následujících grafech vidíte pozice nejvíce hledaných, tedy nejzásadnějších klíčových slov. Téměř všechna klíčová slova, která jsme si na počátku spolupráce vytipovali, se nám daří posilovat a tím dosahovat růstu návštěvnosti, který je patrný z dolního grafu. Návštěvností to pochopitelně nemůže skončit, protože podstatné je, aby si zákazník koupil nabízený produkt. O to se staráme díky správně navrženým kontaktním formulářům. Modrá barva jsou pozice klíčových slov na Google, červenou barvou je znázorněn Seznam.cz.

Zvýšení návštěvnosti webu