+420 777 217 552proweby@proweby.cz

Překlady webových stránek a e-shopů do ukrajinštiny

Provádíme překlady webových stránek a e-shopů do ukrajinštiny. Překládáme weby z českého jazyka, ale také z jiných jazyků dle potřeby. Umíme také vytvořit e-shop v ukrajinštině nebo web.

Překlady do ukrajinského jazyka

Překlady do ukrajinštiny jsou vždy náročnější než překlady z ukrajinštiny, protože výsledný text bude číst pravděpodobně i mnoho čtenářů, pro něž je ukrajinština mateřským jazykem, a proto ji velmi dobře ovládají. Tito čtenáři jsou pak extrémně citliví na jakékoli jemné nesrovnalosti v textu. Naši překladatelé jsou však velmi zkušení, žijí a žili na Ukrajině, a proto si mohou dovolit překládat do ukrajinštiny.

Webové stránky v ukrajinštině

Webové stránky tvoříme vždy tak, aby bylo možné vytvořit kdykoli další jazykové mutace. Takto vytvořené stránky pak lze snadno přepínat mezi ukrajinštinou, češtinou a případně i jinými jazyky. Rádi pro vás vytvoříme webové stránky v ukrajinštině nebo přeložíme stránky již existující.

E-shopy v ukrajinštině

Dnešní trh je značně propojený a ochudit se o možnost prodávat produkty po celém světě by byla chyba. Proto je dobré mít e-shop přeložený i do jiných jazyků. Máme bohaté zkušenosti jak s překlady, tak s tvorbou webů a e-shopů. Proto vám nabízíme vytvoření e-shopů v ukrajinštině.

+420 777 217 552proweby@proweby.cz