+420 777 217 552proweby@proweby.cz

Překlady webových stránek a e-shopů do španělštiny

Provádíme překlady do španělštiny. Překládáme z českého jazyka, ale také z jiných jazyků dle potřeby. Umíme vytvořit web ve španělštině nebo e-shop.

Překlady do španělského jazyka

Překlady do španělštiny jsou vždy náročnější než překlady ze španělštiny, protože výsledný text bude číst pravděpodobně i mnoho čtenářů, pro něž je španělština mateřským jazykem, a proto ji velmi dobře ovládají. Tito čtenáři jsou pak extrémně citliví na jakékoli jemné nesrovnalosti v textu. Naši překladatelé jsou však velmi zkušení, žijí a žili v nejrůznějších zemích světa, a proto si mohou dovolit překládat do španělštiny.

Webové stránky ve španělštině

Webové stránky tvoříme vždy tak, aby bylo možné vytvořit kdykoli další jazykové mutace. Takto vytvořené stránky pak lze snadno přepínat mezi španělštinou, češtinou a případně i jinými jazyky. Rádi pro vás vytvoříme webové stránky ve španělštině nebo přeložíme stránky již existující.

E-shopy a weby ve španělštině

Dnešní trh je značně propojený a ochudit se o možnost prodávat produkty po celém světě by byla chyba. Proto je dobré mít e-shop přeložený i do jiných jazyků. Máme bohaté zkušenosti jak s překlady, tak s tvorbou webů a e-shopů. Proto vám nabízíme vytvoření e-shopů ve španělštině.

+420 777 217 552proweby@proweby.cz