+420 777 217 552proweby@proweby.cz

Wireframe

Wireframe znamená v překladu něco jako drátový rámec nebo model. V terminologii tvůrců webových stránek takto označujeme nákres rozložení webové stránky.

Nákres webu

V průběhu tvorby webových stránek se jedná o jeden z prvních kroků, který vždy uděláme bezprostředně po začátku prací. Součástí návrhu wireframe bývá většinou rozkreslení homepage, případně dalších podstránek, které mají jiné rozložení.

Návrh struktury webu

Společně s wireframe vytváříme u složitějších webů také návrh informační architektury webu, tedy propojení jednotlivých podstránek.
Návrh struktury webu - wireframe

Grafický návrh webu

Poté co je hotový a schválený wireframe i struktura, můžeme začít tvořit grafický návrh webu.

Vytvoření webových stránek

Samotné vytvoření webových stránek podle grafického návrhu lze rozdělit do jednotlivých činností, v jejichž průběhu vás budeme informovat o stavu a necháme si dílčí kroky schválit.

+420 777 217 552proweby@proweby.cz