+420 777 217 552proweby@proweby.cz

Tvorba loga

Logo je důležitým prvkem corporate identity neboli tváře firmy. Jedná se o slovo pocházející ze starořeckého logos. Volně přeloženo znamená „slovo“ nebo „pojem“. Proto chceme, aby vaše firma měla silné slovo na trhu a její logo se stalo pojmem. V současném designu se logo používá zejména jako značka firmy, organizace, případně produktu. Naši zkušení grafici pro vás vymyslí, navrhnou a vytvoří zajímavé logo.

Jak navrhujeme logo – tvorba firemního loga

Grafický návrh loga děláme ve spolupráci s renomovanými grafiky. Vždy je pro nás důležité, aby vaše logo vystihovalo podstatu podnikání či produktu a aby se vám líbilo. Veškerý proces tvorby loga je průběžně konzultován s klientem a ve finálním tvaru pak projde schválením.

Co má mít správné logo

Logo musí být snadno zapamatovatelné, pěkné a mělo by být v neposlední řadě také škálovatelné. Tedy upravitelné do jiných variant, při kterých však musí být stále jasné, že se jedná o logo stejné firmy. Proto vždy vytváříme několik variant loga.

Použití loga

Na internetu se loga používají většinou na webových stránkách a propagačních materiálech nebo v public relations. Nicméně logo by mělo stále být dobře použitelné i mimo internet, tedy na tiskovinách, plakátech, případně billboardech a jiných reklamních nosičích. 

+420 777 217 552proweby@proweby.cz