+420 777 217 552proweby@proweby.cz

Překlady webových stránek a e-shopů do slovenštiny

Provádíme překlady do slovenštiny. Překládáme z českého jazyka, ale také z jiných jazyků dle potřeby. Umíme vytvořit web ve slovenštině nebo e-shop.

Překlady do slovenského jazyka

Překlady do slovenštiny jsou vždy náročnější než překlady ze slovenštiny, protože výsledný text bude číst pravděpodobně i mnoho čtenářů, pro něž je slovenština mateřským jazykem, a proto ji velmi dobře ovládají. Tito čtenáři jsou pak extrémně citliví na jakékoli jemné nesrovnalosti v textu. Naši překladatelé jsou však velmi zkušení, žijí a žili v nejrůznějších zemích světa, a proto si mohou dovolit překládat do slovenštiny.

Webové stránky v slovenštině

Webové stránky tvoříme vždy tak, aby bylo možné vytvořit kdykoli další jazykové mutace. Takto vytvořené stránky pak lze snadno přepínat mezi slovenštinou, češtinou a případně i jinými jazyky. Rádi pro vás vytvoříme webové stránky ve slovenštině nebo přeložíme stránky již existující.

E-shopy a weby ve slovenštině

Dnešní trh je značně propojený a ochudit se o možnost prodávat produkty po celém světě by byla chyba. Proto je dobré mít e-shop přeložený i do jiných jazyků. Máme bohaté zkušenosti jak s překlady, tak s tvorbou webů a e-shopů. Proto vám nabízíme vytvoření e-shopů v slovenštině.

+420 777 217 552proweby@proweby.cz