+420 777 217 552proweby@proweby.cz

Překlady webových stránek a e-shopů do maďarštiny

Provádíme překlady do maďarštiny. Překládáme z českého jazyka, ale také z jiných jazyků dle potřeby. Umíme vytvořit web v maďarštině nebo maďarský e-shop.

Překlady do maďarského jazyka

Překlady do maďarštiny jsou vždy náročnější než překlady z maďarštiny, protože výsledný text bude číst pravděpodobně i mnoho čtenářů, pro něž je maďarština mateřským jazykem, a proto ji velmi dobře ovládají. Tito čtenáři jsou pak extrémně citliví na jakékoli jemné nesrovnalosti v textu. Naši překladatelé jsou však velmi zkušení, žijí a žili v nejrůznějších zemích světa, a proto si mohou dovolit překládat do maďarštiny.

Webové stránky v maďarštině

Webové stránky tvoříme vždy tak, aby bylo možné vytvořit kdykoli další jazykové mutace. Takto vytvořené stránky pak lze snadno přepínat mezi maďarštinou, češtinou a případně i jinými jazyky. Rádi pro vás vytvoříme webové stránky v maďarštině nebo přeložíme stránky již existující.

E-shopy a weby v maďarštině

Dnešní trh je značně propojený a ochudit se o možnost prodávat produkty po celém světě by byla chyba. Proto je dobré mít e-shop přeložený i do jiných jazyků. Máme bohaté zkušenosti jak s překlady, tak s tvorbou webů a e-shopů. Proto vám nabízíme vytvoření e-shopů v maďarštině.

+420 777 217 552proweby@proweby.cz