+420 777 217 552proweby@proweby.cz

Překlady webových stránek a e-shopů do francouzštiny

Provádíme překlady do francouzštiny. Překládáme z českého jazyka, ale také z jiných jazyků dle potřeby. Umíme vytvořit web ve francouzštině nebo e-shop.

Překlady do francouzského jazyka

Překlady do francouzštiny jsou vždy náročnější než překlady z francouzštiny, protože výsledný text bude číst pravděpodobně i mnoho čtenářů, pro něž je francouzština mateřským jazykem, a proto ji velmi dobře ovládají. Tito čtenáři jsou pak extrémně citliví na jakékoli jemné nesrovnalosti v textu. Naši překladatelé jsou však velmi zkušení, žijí a žili v nejrůznějších zemích světa, a proto si mohou dovolit překládat do francouzštiny.

Webové stránky ve francouzštině

Webové stránky tvoříme vždy tak, aby bylo možné vytvořit kdykoli další jazykové mutace. Takto vytvořené stránky pak lze snadno přepínat mezi francouzštinou, češtinou a případně i jinými jazyky. Rádi pro vás vytvoříme webové stránky ve francouzštině nebo přeložíme stránky již existující.

E-shopy a weby ve francouzštině

Dnešní trh je značně propojený a ochudit se o možnost prodávat produkty po celém světě by byla chyba. Proto je dobré mít e-shop přeložený i do jiných jazyků. Máme bohaté zkušenosti jak s překlady, tak s tvorbou webů a e-shopů. Proto vám nabízíme vytvoření e-shopů ve francouzštině.

+420 777 217 552proweby@proweby.cz