+420 777 217 552proweby@proweby.cz

Grafický návrh webu

Grafika je nedílnou součástí webdesignu. Tvoříme grafické návrhy webových stránek a e-shopů tak, aby byly snadno zapamatovatelné a poutavé. Naše webová grafika je vždy přehledná a pomůže vám zvýšit zisk. Vytvoříme grafický návrh webu nebo e-shopu podle vašich představ s ohledem na moderní trendy webdesignu.

10 kroků k pěknému webu – grafický návrh krok za krokem

 1. Na osobní nebo Skype schůzce zjistíme, jaká grafika se vám líbí a jaké jsou vaše požadavky a představy.
 2. Vytvoření cenové nabídky grafického návrhu, která může obsahovat více variant.
 3. Dohoda na termínech plnění, požadovaných podkladech a průběhu prováděných prací.
 4. Podpis smlouvy o dílo.
 5. Vystavení faktury a úhrada zálohy na vytvoření grafiky.
 6. Do 5 pracovních dnů od úhrady zálohy vytvoříme wireframe neboli nákres
 7. rozložení a informační architektury.
 8. Schválení wireframe a předání požadovaných podkladů pro vytvoření grafického návrhu webu.
 9. Do 10 pracovních dnů (od schválení wireframe a předání všech podkladů) vytvoříme grafický návrh webu.
 10. Provedeme dle pokynů objednatele opravy a korektury a předložíme grafický návrh k odsouhlasení.
 11. Odsouhlasení grafického návrhu, doménového jména a poskytovatele webhostingu.

Webdesign a tvorba webových stránek

Webdesign je široký mezioborový pojem. Pokud hovoříme o profesionálním webdesignu, rozumíme tím zpravidla kompletní tvorbu webových stránek. Její nedílnou součástí je tedy i vytvoření grafického návrhu.

Webová grafika od profesionálů – webdesign studio

Naše webová grafika je vždy tvořena webdesignéry. Nejsou to tedy jen grafici, ale odborníci, kteří znají celou problematiku tvorby webů a specializují se na webový design. Díky svému neotřelému, profesionálnímu způsobu tvorby a přístupu, vytvářejí originální a působivý design webových stránek.

Responzivní a neresponzivní weby

Webový grafik by měl tvořit web tak, aby byl dobře použitelný jak na klasických monitorech, tak na displejích mobilů, tabletů a jiných mobilních zařízeních. Proto tvoříme většinou responzivní weby. Výhodou (dobře vytvořeného) responzivního webu je jeho snadná ovladatelnost i čitelnost na jakémkoli zařízení. Rádi vytvoříme také neresponzivní design, tedy design, který se nemění s šířkou displeje nebo okna prohlížeče.

Logo

Loga firem jsou důležitým prvkem pro budování značky a corporate identity neboli firemního stylu. Logo může charakterizovat také produkt. Jak vytvořit logo? Rádi pro vás vytvoříme grafický návrh loga.

Vektorová grafika

Základní výhodou vektorové grafiky je možnost zvětšování a zmenšování bez ztráty kvality. Této vlastnosti je dosaženo pomocí ukládání objektů a jejich charakteristických vlastností, jako jsou délky a úhly nebo geometrických tvarů, jako jsou přímky a úsečky. U tohoto formátu se tedy neukládá každý pixel tak jako u bitmapových formátů. Vektorová grafika se používá všude tam, kde jsou geometrické obrazce, ale lze ji použít také například pro texty.

Formáty vektorové grafiky

 • EPS – PostScript
 • PDF – Portable Document Format
 • AI – Adobe Illustrator Artwork
 • CDR – Corel Draw
 • SVG – Scalable Vector Graphics
 • ZMF – Zoner Callisto
+420 777 217 552proweby@proweby.cz