Správou e-shopů máme na mysli péči o jejich obsah a propagaci. U e-shopů, o které se staráme, je našim cílem maximalizace prodejů a minimalizace nákladů klienta. Vytvořením e-shopu totiž naše péče o klienta nekončí. Vždy se snažíme, aby se klientův business i nadále rozvíjel a abychom i nadále úspěšně spolupracovali.

Co v rámci obsahové správy nabízíme

Jak správa e-shopu probíhá?

Na způsobu spravování e-shopu a činnostech se vždy s klientem domlouváme předem, ale také v průběhu prací. V zásadě jsou dvě možnosti.

Měsíční rozpočet

Nejprve si s vámi stanovíme priority a vydefinujeme na co se budeme v průběhu naší činnosti zaměřovat. Pak zpracujeme pro nás, nebo i pro vás online strategii, podle které budeme postupovat. V průběhu prací budeme v kontaktu abychom mohli reagovat na aktuální situaci. Doporučujeme věnovat těmto činnostem minimálně 15 hodin měsíčně. Fakturovaná částka se pak odvíjí od domluvené hodinové sazby.

Správa v hodinové sazbě

V některých případech provádíme úpravy dle požadavků klienta jen občas. Při tomto postupu fakturujeme částku podle odpracovaných hodin na základě předem domluvené hodinové sazby.